WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Правила ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Рекламної Акції «Три сезони » (далі за текстом – «Правила») 1. Загальні положення 1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою ...»

Правила

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної Акції «Три сезони »

(далі за текстом – «Правила»)

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна» (Юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,б. 120, код ЄДРПОУ 31283830) далі – «Організатор».

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ СТРАТЕГІЇ» (Юридична адреса: 02222 Україна, м. Київ, Беретті, б. 3, оф. 1. Код ЄДРПОУ 38940973), далі –«Виконавець».

1.3. Метою проведення Акції є популяризація продукції під  ТМ «Taft» серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.1.4. Акція буде складатись з:

І етап – придбання продукції ТМ «Taft» (від 1 од. продукції в торговій мережі «EVA» (ТОВ “РУШ”),)

II етап – авторизація на сайті season-style.com.ua

ІІІ етап – завантаження фото учасника Акції на сторінку season-style.com.ua.

2. Строк проведення Акції 

2.1. Акція «Три сезони» проводиться  з 10:00 год. «03» серпня 2017 року до   23:59  год. «23» серпня 2017 року.

3. Територія проведення Акції. Інформаційна підтримка Акції. Оголошення результатів Акції.

3.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, в торговій мережі «EVA» (ТОВ “РУШ”), в мережі Інтернет на електронній сторінці Організатора (season-style.com.ua) (надалі – «Сайт»).3.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на Сайті.

3.3. Результати Акції публікуються на Сайті в день визначення Переможців Акції.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть приймати участь виключно дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років, проживають на території України, з урахуванням обмежень, встановлених розділом 3 Правил, та, які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

4.2. В Акції не мають права брати участь:

- працівники та представники Організатора, Виконавця Акції, ТОВ з ІІ «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)» та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, що не відповідають вимогам п.4.1. даних Правил.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

5. Умови участі в Акції – «Три сезони»:

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити дії в наступній послідовності:

Крок 1. Зареєструватися на Cайті season-style.

com.ua за допомогою свого Аккаунту в соціальній мережі однієї з соціальних мереж Вконтакті або Facebook, (надалі – «Аккаунт). Авторизація Учасника Акціі відбувається шляхом вибору значка відповідної Соціальної мережі «facebook.com» або «vk.com». Аккаунт має містити інформацію, яка надає змогу ідентифікувати учасника. До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) аккаунти Учасників та/або Аккаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника, а також Аккаунти Учасників, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Акції.

Аби уникнути відмови в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмови надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику, Аккаунт добросовісного Учасника повинен містити достовірну інформацію (у відповідності з документом, що посвідчує особу: паспорт громадянина України) про прізвище, ім’я Учасника та справжнє фото Учасника. Аккаунт Учасника, який не містить вказаної інформації, буде визначено Організатором як такий, що є фіктивним, удаваним та такому Учаснику буде відмовлено в участі в Акції та/або знято з участі в Акції та/або відмовлено в наданні/врученні Подарунків Акції.

Крок 2. Ознайомитись на Сайті з Правилами участі в Акції.

Крок 3. Завантажити власне  фото на сайт season-style.

com.ua відповідно до п. 5.3. Правил.

Крок 4. Протягом дії Акції придбати продукцію ТМ «TAFT» (від 1 од.

продукції в торговій мережі «EVA» (ТОВ “РУШ”)).

5.1.2. Учасники, що виконають кроки 1, 2, 3, 4 здобувають право приймати участь у розіграші подарунків «Набір для укладки».

5.1.3. Учасники, що виконають кроки 1, 2, 3, 4 здобувають приймати участь у розіграші подарунку «Професійна Фотосесія» та розміщення фото кожного переможця на окремих носіях зовнішньої реклами на 3 (трьох) носіях (бордах)  у місті  їх проживання, за наявності таких носіїв зовнішньої реклами. Кожен учасник має право на окрему фотосесію та розміщення на 3 (троьх) носіях (бордах)  у місті  їх проживання в індивідуальному порядку без залучення інших учасників. Організатор покриваює витрати на купівлю проїздного білету Переможця в обидва кінці з місця його проживання, до місця проведення фотосесії. - загальна кількість 5 шт.;

5.2. Реєструючись в Акції, згідно п. 5.1. Правил, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.4.1.-4.3. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.3. Один Учасник Акції має право завантажити необмежену кількість фотографій на свій Аккаунт на сайті season-style.com.ua.

5.3.1. До участі в Акції допускаються лише оригінальні фото, без виправлення, викривлення, тощо,

5.3.2. Розмір фото, що завантажується на Сайт, повинен бути не більше 5 Мб. Формат фото: JPG,PNG, JPEG;

5.3.3.  Фото не повинні порушувати законодавство України; мати відверто сексуальний характер; містити елементи порнографії; містити сцени насилля та примушування, а також вандалізму; пропагувати нездоровий спосіб життя, зокрема куріння, вживання алкоголю (зокрема  пива та коктейлів), наркотиків й інших психотропних речовин;

5.3.4. Не допускається завантаження фото: негативного й образливого змісту, які будь- яким чином пропагують насилля, принижують честь і гідність громадян та/або певних груп громадян, зокрема й на релігійному ґрунті, та іншим чином порушують законодавство України; не допускається будь-яким чином зачіпати тему етнічних, національних і расових відмінностей між людьми;

5.3.5. Беручи участь в Акції та розміщуючи фото, кожен з Учасників підтверджує передання Організатору Акції права на використання зображення всіх фізичних осіб, зафіксованих на фото, а також передання всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права, визначених чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись таким: - виключне право на використання фото (повністю або частково, без обмежень щодо строків і території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів або послуг, тощо); - виключне право дозволяти використання фото; - інші майнові авторські права, встановлені чинним законодавством України, зокрема ст.ст. 15, 39, 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23 грудня 1993; Якщо Організатору/Виконавцю  будуть пред'явлені претензії або позови пов’язані із використанням фото, Учасники Акції, що розмістили такі фото, зобов'язані вирішити такі претензії і позови самостійно і за свій рахунок, а в разі якщо Організатору/ Виконавцеві будуть заподіяні збитки – відшкодувати Організатору/ Виконавцеві всі заподіяні збитки і витрати.

5.3.6. Організатор Акції залишає за собою право модерації фотографій Учасників та в будь який час може попросити від Учасника підтвердження даних, вказаних на сторінці Учасника. У випадку ненадання такої інформації Організатор має право відмовити Учаснику в участі у Акції.

5.4. Рішення про відмову в участі та/або зняття Учасника з участі в Акції та/або відмову надання/вручення Подарунків відповідному Учаснику Організатор Акції приймає на підставах вказаних вище в п.5.1.- 5.3 цих Правил.

6. Подарунковий фонд Акції

6.1. Подарунковий фонд Акції включає в себе:

6.1.1. Подарунковий набір продукції Організатора ТМ TAFT, що складається з двох одиниць продукції ТМ «Taft» вартістю 0,01 коп. (надалі «Набір для укладки волосся») - загальна кількість 50 шт.;

6.1.2. Фотосесія для 5 учасників визначених шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу HYPERLINK "http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frandom.org%2F&h=RAQGOdwEa&s=1" \h HYPERLINK "http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frandom.org%2F&h=RAQGOdwEa&s=1" \h random.org) надалі «Професійна фотосесія») та розміщення фото кожного переможця на окремих носіях зовнішньої реклами на 3 (трьох) носіях (бордах)  у місті  їх проживання, за наявності таких носіїв зовнішньої реклами. Кожен учасник має право на окрему фотосесію та розміщення на 3 (трьох) носіях (бордах)  у місті  їх проживання в індивідуальному порядку без залучення інших учасників.

Організатор покриває витрати на купівлю проїздного білету Переможця в обидва кінці з місця їх проживання, до місця проведення фотосесії. - загальна кількість 5 шт.;

6.1.3. Податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Виконавець Акції.

6.2. Подарунковий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пункті 6.1. Правил.

6.3. Характеристики Подарунків визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Організатор Акції не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Подарунку.

6.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунку Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Подарунку.

6.5. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунку забезпечується Виконавцем відповідно до вимог законодавства України.

7. Визначення Переможців Акції

7.1. Переможці Акції будуть визначатися наступним чином:

Для І етапу: 28 серпня 2017 року з 13:00 до 17:59 буде визначено 50 Переможців, що отримають у подарунок «Набір для укладки волосся». Визначення  Переможців Акції буде проведено шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу  HYPERLINK "http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frandom.org%2F&h=RAQGOdwEa&s=1" random.org). У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

Для ІІ етапу: 28 серпня 2017 року з 16:00 до 18:00 год. буде визначено 5 (п’ять )Переможців Акції шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу  HYPERLINK "http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frandom.org%2F&h=RAQGOdwEa&s=1" random.org). У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

У подарунок Переможець етапу ІІ отримає «Професійну Фотосесію».

7.2. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути змінені або оскаржені Учасниками. Організатор/Замовник Акції залишає за собою право збільшити/змінити  Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Замовник або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.

У випадку недостовірності, неповноти наданої інформації Організатор не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника про право отримання Подарунку, перемогу в Акції.

7.3. Інформація про Переможців публікується на Сайті season-style.com.ua.

8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції:

8.1. Переможцям, які отримують подарунок «Професійна фотосесія» буде надана додаткова інформація щодо отримання подарунку. Професійна фотосесія надається з послугами візажиста, тривалістю 1-1,5 год., за адресою, вибраною на розсуд Організатора Акції.

8.2. Учасник, якого буде визначено Переможцем Акції I (першого )або II (другого) етапів, зобов’язаний у строк до 10 (десяти) робочих днів від дня отримання від Виконавця Акції повідомлення, надати/повідомити, шляхом відправлення Виконавцю наступні документи та інформацію:

8.2.1. адресу магазину торгової мережі «EVA» (ТОВ “РУШ”) за якою Переможець бажає одержати Подарунок «Набір для укладки волосся»

8.2.2. надіслати скан-копії наступних документів:

8.2.2.1.копію сторінки паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4 та сторінку з пропискою);

8.2.2.2.копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

8.2.2.3.підписати акт отримання Подарунку Акції (або інший документ, наданий Виконавцем Акції, який засвідчує факт отримання Подарунку Акції, на розсуд Виконавця) після одержання Подарунку.

8.3. У випадку, якщо Переможець Акції не зв’яжеться у вказаний в пункту 8.1. Правил строк та не надасть Виконавцю Акції інформацію/документів, вказані в п.8.1. Правил, то вважатиметься, що такий Учасник добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. Організатор Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

8.4. Передача права на отримання Подарунків Акції третім особам не допускається.

8.5. Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Подарунків Акції.

8.6. Виконавець/Організатор мають право:

8.6.1.  Відмовити у видачі Подарунків Акції Учаснику, який не виконав належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, згідно цих Правил;

8.6.2. Відмовити у видачі Подарунку, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію про себе та/або адресу доставки.

Грошовий еквівалент Подарунків не видається.

8.7. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунків Акції.

8.8. Виконавець/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

8.9. Виконавець/Організатор Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8.10. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Переможців Акції скористатись наданим їм Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.

8.11. Виконавець/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Виконавець/Організатор Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і права на одержання Подарунків Акції. Виконавець Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.12. Виконавець/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора Акції та залучених ними третіх осіб, обставини.

 

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

9.2. Для отримання Подарунку Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цьому Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

9.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.

9.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.

ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України.

9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.11. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

Похожие работы:

«Утверждаю Директор МБОУ "ЧСОШ им. А.Г. Чикачева" _Е.В. Забара Приказ № 72 от 17.07.2017 г.КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МБОУ "ЧСОШ им. А.Г. Чикачева" на 2017 – 2020 гг."СОДЕРЖАНИЕ1. Паспорт комплексной программы "Противодействие экстремизму и...»

«Методические рекомендации для некоммерческих организаций, занятых в сферах профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их семей Тамбов...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ от 26.08.16г., № 1 о проведении конкурсного отбора в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя (Количество Лотов – 8 (Лот №№ 1-8) общее кол...»

«Грамматические правила в стихах1. Написание -тся и -ться в глаголах Прежде, чем глагол писать, Не забудь вопрос задать, Так как мягкий знак в вопросе, И в глаголы его вносим.2. Написание слов с корнями –бер-/-бир-, -тер-/-тир-, -мер-/-мири т.д. Если есть за корнем А, В корне будет И всегда,Во...»

«Контрольный тест по русскому языку в 5 классе (за 1 полугодие). 1 вариант1. В каком слове все согласные обозначают ТВЕРДЫЕ звуки? дело звук мир щука2. В каком слове пишется Е: уд.вительныйскр.пучиед.ловойсв.стеть3. Укажите лишнее слово: прекрас.ныйпрелес.ныйвлас.ныйстрас.ны...»

«Подвойский, Николай Ильич Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 марта 2013; проверки требуют 12 правок. Перейти к: навигация, поиск Николай Ильич...»

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 23 февраля 2009 г. № 229 О Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателейИзменения и дополнения: Постановлени...»

«Автор программы Гребенюк Ирина Викторовна.МКОУ "Поспелихинская СОШ№1" с. Поспелиха, Алтайский край.1.Пояснительная записка "Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способнос...»

«Вариант 1 В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 2. бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайтбайт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 4. бит, байт, килобайт, мегаб...»

«D103 Pоссийских CемейКультурные центры Иллинойская ассоциация "Земляки" 5440 Fargo Avenue Suite10 Skokie, IL 60077 "Журавлик", "Zhuravlick", Inc. 212 South Milwaukee Avenue, Wheeling, IL 60090 Русские школы Академия Святого Саввы, част...»
 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.