WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Луцькому Хрестовоздвиженському братству – 400 років. Бібліографічний список 00Хрестовоздвиженське братство в Луцьку, Чеснохрестське братство виникло як релігійна ...»

Луцькому Хрестовоздвиженському братству – 400 років.

Бібліографічний список

00Хрестовоздвиженське братство в Луцьку, Чеснохрестське братство виникло як релігійна громадсько - політична організація українських шляхтичів Волині, міщан і духовенства міста. Засноване близько 1617 року. В 1619 році 46 шляхтичів і духовних осіб, називаючи себе «старшими братчиками», доручили «молодшим братчикам» – міщанам Луцька, займатися повсякденними справами, насамперед спорудженням школи, церкви і монастиря. 20 червня 1620 єрусалимський патріарх Феофан III, який тоді діяв у Києві під захистом Війська Запорозького і особисто гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, надав грамоту на будівництво

в Луцьку братської Хрестовоздвиженської церкви з правом ставропігії.

Визначними діячами братства були : шляхтичі Л. Древинський, М. Гулевич-Воютин - ський і князь А. Пузина ( з 1632 – Луцький православний єпископ), ченці Герасим ( Микулич ) та Ісакій ( Борискевич ; з 1620 – луцький єпископ відновленої православної ієрархії ) та інші.

Братство ставило метою захист національно-релігійних прав православних. Воно постійно дбало про оздобу храму й монастиря, забезпечувало коштами школу.

Великим впливом у Луцькому Хрестовоздвиженському братстві користувалося «братство духовне» ( ченці близьких до міста монастирів, а пізніше – Луцького братського монастиря ).

1632 року з ініціативи О. Мозеллі розпочалось будівництво мурованої церкви, що збереглася до наших днів. Луцьке братство приділяло велику увагу малярському оздобленню 0153670храму. З братством мав зв'язки Іван Виговський, членом братства був Данило Братковський.Близько 1713 року братство увійшло до складу Луцької унійної єпархії, а братський монастир став василіанським. Після пожежі в 1761 році розпочалась відбудова архітектурних пам’яток, а також праця над новим малярським оздобленням інтер’єру і відтворенням монастирської бібліотеки.

В 1841 році М. Максимович започаткував публікацію документів братства з оригіналів та їх пізніших копій. Наукове видання здійснила Київська археографічна комісія ( «Памятники, изданные временной комиссией для разбора древних актов», т. 1, 1845, 2-е вид. 1898; «Архив Юго-Западной России», т. 6, ч. 1 ). Збірник Луцького Хрестовоздвиженського братства, який деякий час вважався втраченим, було знайдено в 1980-х роках і включено до одного з фондів Інституту рукопису НБУВ.

В 1990 році засноване Волинське крайове братство Святого Андрія Первозваного, яке проголосило себе продовжувачем традицій давнього Луцького Хрестовоздвиженського братства.

З перших днів заснування братство розгорнуло активну діяльність щодо встановлення Української Церкви, розвитку благодійності, просвітництва, реставрації церкви, продовження науково - історичного напрямку архівної та дослідницької роботи, як складової історії міста, Волині та України.

Пропонуємо список літератури для широкого загалу читачів, істориків, науковців, краєзнавців, викладачів вищих учбових закладів, студентів, учителів загально - освітніх шкіл.

Батюшков П. М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю [ Текст ] / П. М. Батюшков. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 424 с.

Луцька Хрестовоздвиженська церква – С. 374 -377.

Бондарчук А. І. Луцьке Хрестовоздвиженське братство : історія та відродження [ Текст ] /

авт. і упоряд. А. І. Бондарчук. – Луцьк : Терен, 2013. – 472 с. : іл., фото. кол. – ISBN 978-966-

2276-94-7 ( в тв. обкл.)

Романова О. Історичні передумови заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства як осередку консолідації православ’я на теренах Західної України [ Текст ] / Оксана Романова // Волинський Благовісник : богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол. : протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.). – Луцьк, 2016. – № 4. – С. 85 - 89. – Бібліогр. : с. 89.

Скиба І. Владика Полікарп (Сікорський) та українське православ’я на Волині в період радянської окупації 1939 - 1941 рр. [ Текст ] / протоієрей Ігор Скиба // Волинський Благовісник : богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол. : протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.). – Луцьк, 2016. – № 4. – С. 167 - 176. – Бібліогр. : с. 176.

Шабала Я. Православна сакральна архітектура в контексті історико-культурної спадщини Волині [ Текст ] / Ярослав Шабала // Волинський Благовісник : богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол. : протоієрей Володимир Вакін (голов. ред.). – Луцьк, 2016. – № 4. – С. 201 - 207. – Бібліогр. : с. 207.

Про Луцьке Хрестовоздвиженське братство – С. 204.

Струбицький В. В. Луцька братська школа / В. Струбицький // Волинський календар. 1992. – Луцьк, 1992. – С. 62 - 62.

Волинський музей : історія і сучасність [ Текст ] : Наук. зб. – Вип. 2. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 206 с.

З історії Луцького братства, про сподвижників і засновника Луцького Хрестовоздви- женського братства Ісакія Борисковича, братську школу – С. 168-187, 200-204.

Мельник В. Храм Воздвиження Чесного Хреста. Символ нашого духу [ Текст ] // Волинь моя : Журнал Міжнар. Громадського об’єднання «Волинське братство». – Київ, 2001. – С. 176 - 180.

Волынь : исторические судьбы Юго-Западного края. – Санкт-Петербург, 1888 – Ужгород,

1992. – 126 с.

Про Луцьке Хрестовоздвиженське братство – С. 81- 83 ; м. Луцьк – на багатьох сторінках.

Гуртовий Г. Волинянка козацького характеру [ Текст ] / Григорій Гуртовий // Волинь моя. – Вип. 2. – Київ, 2002. – С. 71 -75.

Про Галшку (Єлизавету) Василівну Гулевичівну.

Денисюк В. Луцьку – 920 років [ Текст ] : Історико-краєзнавчі нариси : науково-популяр- не видання / Володимир Денисюк. – Луцьк : Надстир’я, 2005. – 256 с. + кольорова вкладка. –

ISBN 966-517-510-6

З історії Луцького Луцького Хрестовоздвиженського братства, відомих історичних діячів - членів братства – С. 56-58 ; про Данила Братковського – С. 56-57.

Колосок Б. Луцьк – пам’ятка архітектури та містобудування [ Текст ] : Історико- краєзнавчі нарис / Богдан Колосок. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 124 с. + 16 с. ; іл. – Бібліогр. : с. 87- 90 ( на укр. і пол. мовах). – ISBN 978-617-517-112-7

Про Церкву і братство Чесного Хреста ( Хрестовоздвиженське ) – С. 70 - 73.

Комплекс луцького Братства Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господ- нього [ Текст ] // Колосок Б. В. Православні святині Луцька / Б. В. Колосок. – Київ, 2003. – С. 91- 145 : іл. – ( Серія Національні святині України ). – Бібліогр. : с. 279 - 292. – ISBN 966-575-151-4

Костомаров М. Галерея портретів [ Текст ] : біографічні нариси / Микола Костомаров. – Київ : Веселка, 1993. – 328 с.

Про Луцьке братство – С. 106-107, 302, 308.

Луцьку 900 років [ Текст ] : 1085-1985 : Збірник документів і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1985. – 304 с.

Із Статуту Луцької Братської школи – С. 37 - 39 ; книговидання Братства Луцького – С. 39 – 40 ; скарга лучан на ієзуїтів за збройний напад на Луцький православний Братський монастир – С. 41 - 42 ; вирок про страту українського громадського діяча і поета Д. Братковського – С. 44.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада [ Текст ] : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико - краєзнавчої конференції, присвяченої 16-й річниці Незалежності України, 510-ій річниці гадання Луцьку Магдебурзького права і 390-ій річниці створення Луцького православного братства, м. Луцьк, 9 - 10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – 254 с., іл.

Про Луцьке Хрестовоздвиженське православне братство – С. 148 - 202.

Бондарчук А. «Простіть нам, братчики наші…» : Перший в історії і дуже запізнілий матеріал із підземелля Хрестовоздвиженської церкви [ Текст ] / Андрій Бондарчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 188 - 190.

Бондарчук А. Хрестовоздвиженське братство в контексті діяльності його правонас- тупника [ Текст ] / Андрій Бондарчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. –

С. 151 - 159.

Ганейчук Л. Гальшка Гулевичівна [ Текст ] / Любов Ганейчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. –

Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С.176 - 179.

Довбищенко М. Луцьке православне братство 1617-1648 рр. в світлі нових архівних документів [ Текст ] / Михайло Довбищенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 148 - 151.

Кравчук А. Метричні книги Хрестовоздвиженської церкви у фондах Державного архіву Волинської області [ Текст ] / Антоніна Кравчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 166 - 176.

Кушпетюк О. Діяльність давньосховища Луцького Хрестовоздвиженського православ- ного братства щодо збереження церковних старожитностей краю [ Текст ] / Олена Кушпетюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 179 - 181.

Огнева О. З досвіду реконструкції репертуару бібліотеки Хрестовоздвиженського братства та виявлення його примірників в зібранні ВКМ ( станом на 1676 рік ) [ Текст ] / Олена Огнева // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С.162 - 166.

Рябко С. Отець Іван Губа – архієпископ Ігор [ Текст ] / Степан Рябко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 184 - 186.

Троневич П. Комплекс споруд Луцького православного братства – перспективи реставрації і реконструкції [ Текст ] / Петро Троневич // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 186 - 188.

Хмілевська І. Луцьке духовне братство як центр освіти і культури України / Ірина Хмілевська [ Текст ] // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 199 - 202.

Цап М. Протоієрей Стефан Грушко – настоятель Хрестовоздвиженської церкви м. Луцька [ Текст ] / Микола Цап // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико- краєзнавчої конференції…Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 181 - 184.

Черенюк Я. Осередок відродження укранського православ’я на Волині ( з нагоди 390 років від дня народження Луцького Хрестовоздвиженського братства ) [ Текст ] / Ярослав Черенюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада : історія, традиції,

люди : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції … Луцьк, 9 -10 листоп. 2007 р. – Наук. зб. – Вип. 26. – Луцьк, 2007. – С. 159 - 162.

Мицик Ю. Св. Петро Могила / Юрій Мицик. – Харків : Бібколектор, 2015. – 119 с. – ISBN 978-617-7013-36-4

Про Луцьке Хрестовоздвиженське православне братство – С. 8, 97 ; Луцьк – С. 46, 97.

Пом’яник. Волинське крайове Братство святого апостола Андрія Первозванного ( Луцьке Хрестовоздвиженське ) [ Текст ] : від року 1618 і далі. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2000. – 70 с.

Галшка (Єлизавета) Василівна Гулевичівна [ Текст ] // Провідники духовності в Україні / За ред. д-ра істор. наук., проф., акад. НАН України І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 382 - 383. – ISBN 966- 642-207-7

«Роде наш красний…» [ Текст ] : Волинь у долях краян і людських документах. – Т. 3. – Луцьк : Вежа, 1999. – 906 с. – ISBN 5-7763-8576-8

Про Луцьке Хрестовоздвиженське ( чеснохрестське ) братство – С. 388- 400, Єлизавета Гулевичівна – С. 397- 403.

Рожко В. Є. Блаженнійший митрополит Полікарп Сікорський : шлях до автокефалії

[ Текст ] : Історико-краєзнавче видання / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 348 с. : іл., фото. – Бібліогр. : с. 333 - 344. – ISBN 978-966-361-705-3 ( в тв. пал.)

Рожко В. Є. Відродження Української Православної церкви на Волині (1917 - 2006 рр.)

[ Текст ] : Історико-краєзнавчий нарис : наукове видання / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-361-167-9

Про Луцьке Хрестовоздвиженське православне братство – С. 70, 101-102, 108, 112, 116, 152, 161, 295, 296 ; про Український Православно - Церковний З'їзд в м. Луцьку 1927 року – С.74, 75 - 86 ; про патріарха Мстислава (С. І. Скрипника) – С. 289, 296 ; про митрополита Петра Могилу – С. 94 ; Товариство імені Петра Могили – С. 94 - 96 ;про митрополита Полікарпа ( П. Д. Сікорського) – С. 68, 98 - 104, 109 - 110, 112, 116, 143, 151,152, 154, 161, 169, 183, 185, 186, 188 - 189, 193. 194, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 218, 256, 267, 258, 259, 319 - 321 ; про луцького митрополита Юрія – С. 58 -59, 62 - 65, 107 ; про єпископа, архиєпископа Ігоря Губу – С. 190-192 ; про о. Павла Пащевського, голову Луцького Хресновоз- движенського братства – С. 80, 95,101, 112, 161 ; про єпископа Луцького Олексій Громадського – С. 94, 97, 104, 105, 106 ; про о. Івана Власовського – С. 75, 80, 82, 87, 94, 95, ін.

Рожко В. Є. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст. [ Текст ] / Володимир Рожко. – Луцьк : Медіа, 2002. – 280 с.

В другому розділі : «Духовні освітні заклади XVI – XVII ст.» третій підрозділ «Братські школи – осередки духовної освіти історичної Волині».

Рожко В. Є. Нарис історії Української Православної Церкви на Волині (870-2000)

[ Текст ] / Володимир Рожко. – Луцьк : Медіа, 2001. – 672 с.

В другому розділі : 5 підрозділ – «Церковні братства та їх громадсько - релігійна діяльність».

Братський Хрестовоздвиженський монастир [ Текст ] // Рожко В. Є. Православні монастирі Волині і Полісся / Володимир Рожко. – Луцьк, 2000. – С. 29 - 31. – ISBN 966-7627-12-8

Згадуються Єпископ Луцький владика Полікарп (Сікорський), о. Павло Пащевський.

Рожко В. Є. Православні святині історичної Волині [Текст] / Володимир Рожко. – Луцьк : ВАТ Волинська обласна друкарня, 2009. – 560 с. – ISBN 978-966-361-412-0

Про братський Хрестовоздвиженський монастир, церкву – С. 154 -156, згадуються патріарх України владика Мстислав, о. Павло Пащевський.

Рожко В. Є. Українське православне церковне мистецтво Волині ( ІХ - ХХ ) [ Текст ] : історично-краєзнавчий нарис / Володимир Рожко. – Луцьк : ВАТ Волинська обласна друкарня, 2006. – 400 с. – ISBN 966-361-134-0

Про Луцьке братство Воздвиження Чесного Хреста – С. 178 – 189 ; богослужбові книги від братства – С. 267 ; церковне мистецтво Волині в незалежній Україні (Луцька Хресто- воздвиженська церква ) – С. 360 - 361, 368.

Тези конференції, присвяченої «Атласу історії культури Волинської області» 11 - 13 грудня 1991 р. [ Текст ]. – Луцьк, 1991. – 106 с.

Про Луцьке братство, Луцьку братську школу – С. 65-69.

Троневич П. Луцьке братство [ Текст ] / Петро Троневич // Троневич П. Оповідання з давньої історії Луцька : Історичні оповідання про столичне місто Волині для дітей молодшого шкільного віку. – Луцьк, 2006. – С. 82 - 84. – ISBN 966-361-131-6

***

Бондарчук А. «Братська кружка» / Андрій Бондарчук // Волинь - нова. – 2006. –

12 січ. – С. 3.

Відродження традицій Луцького Хрестовоздвиженського братства.

Бондарчук А. Вшануємо захисників православ’я / Андрій Бондарчук // Луцький замок. –

2009. – 12 листоп. – С. 13.

З історії Луцького Хрестовоздвиженського братства.

Бондарчук А. Гірка доля музею Луцького Братства / Андрій Бондарчук // Волинь -

нова. – 2012. – 3 берез. – С. 6.

Бондарчук А. «Простіть нам, братчики наші…» / Андрій Бондарчук // Волинь -

нова. – 2008. – 10 січ. – С. 11.

Луцьке Хрестовоздвиженське братство: історія, сучасний стан храму і реконструкція.

Воробей З. І монета, і медаль на честь Галшки Гулевичівни / Зінаїда Воробей // Волинь -

нова. – 2015. – 11 черв. – С. 10.

Грушка Є. Отець Павло Пащевський, протопресвітер Армії УНР, настоятель Чесно – хресної церкви в Луцьку / Є. Грушка // Волинь. – 1996. – 14 груд.

Дублянський А. (архиєпископ). Пам’яті митрополита Полікарпа / А. Дублянський (архиєпископ) // Народна трибуна. – 1993. – 16, 20 жовт.

Зубчук К. Перша українська церква / Катерина Зубчук // Волинь. – 2005. – 19 листоп. –

С. 3.

З історії Луцької Хрестовоздвиженської церкви.

Клімчук Л. Відроджуємо історичні святині / Л. Клімчук // Луцький замок. – 2007. –

8 листоп. – С. 3 ; Віче. – 2007. – 8 листоп. – С. 7.

З історії Луцького Хрестовоздвиженського братства та реконструкція храму.

Колосок Б. Будівничі Луцького Братства / Богдан Колосок // Волинь : всеукраїнський сусп. - політ., літ. - мистец. часопис. – Луцьк : Ініціал, 1997. – № 3. – С. 47 - 70. – Бібліогр. :

с. 67 - 70.

Архітектура, будівництво, плани і малюнки Луцької Хрестовоздвиженської церкви.

Котис О. Три факти про Луцьку Братську церкву / Олександр Котис // Волинські

новини. – 2016. – 21 квіт. – С. 24.

Луцький С. Владика Полікарп та Українська церква / С. Луцький // Народна трибуна. –

1993. – 22 трав.

Митрополит Полікарп та його діяльність в Луцькому Хрестовоздвиженському братстві.

Малиновська Г. Дух великомучениці Варвари у Хрестовоздвиженській церкві / Галина Малиновська // Волинь - нова. – 2007. – 18 груд. – С. 8 ; Режим доступу : http://archive.volyn.com.ua/?rub=11&article=1&arch=731 ( перевірено 28. 02. 2017 р. ). – Загол. з екрану.

З історії церкви і доля мощів святої великомучениці Варвари.

Малімон Н. Без хреста нема воскресіння : престольне свято у Свято - Хрестовоздвижен -

ському храмі Луцька / Наталія Малімон // Дзвони Волині. – 2015. – № 9 (верес.). – С. 4.

Мельник В. Перемагали, бо об’єднувалися : на Волині презентували унікальний збірник документів ХVIII-ХІХ століть / Валерій Мельник // Урядовий кур’єр. – 2014. – 25 листоп. –

С. 12.

Книга Бондарчука А. І. «Луцьке Хрестовоздвиженське братство».

Огнєва О. Славні діла славних луцьких братчиків : Луцьке православне братство / О. Огнєва, О. Бірюліна // Народна трибуна. – 1993. – 30 черв.

Олексюк К. День пам’яті святого праведного Іоанна Кронштадтського у Свято - Хресто - воздвиженському храмі Луцька / Костянтин Олексюк // Дзвони Волині. – 2015. – № 1 (січ.). –

С. 6.

Петрук В. Молода кров древнього братства / Василь Петрук // Волинь - нова. – 2010. –

25 трав. – С. 5.

Рожко В. Владика Української церкви / Володимир Рожко // Волинь. – 1993. – 3 черв.

Про діяльність митрополита Полікарпа (Сікорського) в Луцьку і на Волині.

Рожко В. Пам’яті митрополита [ Полікарпа ] / Володимир Рожко // Волинь. – 1993. –

19 жовт.

Свереда Т. Друге народження храму : [Луцька Хрестовоздвиженська церква ] / Тетяна Свереда // Луцький замок. – 2014. – 6 листоп. – С. 13.

Свереда Т. На захисті православ’я / Тетяна Свереда // Луцький замок. – 2013. – 11 лип. – С. 8.

Презентація книги Андрія Бондарчука «Луцьке Хрестовоздвиженське братство» у Волинському краєзнавчому музеї.

Струбицький В. В. Луцька братська школа / В. В. Струбицький // Волинський календар-

1992. – Луцьк, 1992. – С. 62-63.

Троневич П. Оповідання з давньої історії Луцька. Хрестовоздвиженське братство / Петро Троневич // Луцький замок. – 2005. – 13 жовт. – С. 12.

Штинько В. Історія, якою маємо гордитися / Валентина Штинько // Волинь-нова. –

2013. – 10 верес. – С. 9.

Книга Андрія Бондарчука «Луцьке Хрестовоздвиженське братство».

Похожие работы:

«Vокружные Кирилло-Мефодиевские чтения Исследовательская работа Тема: "Православные заповеди в русской народной сказке "Репка".Автор: Лебедева Татьяна Александровна, Ученица 2 "а" класса ГБОУ СОШ № 4 п.г.т.Алексеевка г.о.КинельНаучный руководитель: Швецова Ирина Георгиевна у...»

«Вопросы к экзамену по дисциплине Методика и технология работы социального педагога Уровень основной образовательной программы: бакалавриатНаправление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Про...»

«Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" Факультет банківських технологій Кафедра банківської справи Пояснювальна записка д...»

«Что такое сексуальное насилие? Сексуальным насилием в отношении детей (можно говорить также о сексуальном использовании, злоупотреблении, принуждении) называется втягивание зависимого, незрелого (в плане развития) и неспособного к выражению полного согласия ребенка (или ли...»

«20 декабря 2001 года № 324-01-ЗМО ЗАКОНМУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИО ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Принят Мурманской областной Думой 6 декабря 2001 года (в ред. Законов Мурманской области от 26.04.2004 № 477-01-ЗМО, от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 690-01-ЗМО, от 30.06.2006 № 770-01-ЗМО, от 27.06.2007...»

«ФИО законного представителя 2 ПОЛОВИНА ДНЯ (только при условии регистрации на портале PGU.MOS.RU)На сайте Гимназии размещена пошаговая инструкция записи в объединения ДО, телефон для справок по объединениям по ад...»

«Документация по открытому запросу предложений №369382/405/14 на право заключения договора на поставку горелок газомазутных ГМУ для нужд Филиала ОАО "ТГК-9" "Пермский" (Закамская ТЭЦ-5) Пермь 20...»
 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.