WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Акти Акт — це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з учинками конкретних приватних або ...»

Акти

Акт — це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з учинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів. Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції.

Акти поділяються на законодавчі та адміністративні.

Законодавчі містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.

Адміністративні укладають після попередніх ухвал, коли відбувається:

Приймання-передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо.

Приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об'єктів будівель, споруд, машин, механізмів і т. ін.

Проведення випробувань нової техніки чи обладнання.

Розукомплектування, ліквідація, знищення застарілих, непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей.

Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та експертна оцінка матеріальних цінностей — ревізія.

Нещасний випадок (травма, аварія, стихійне лихо, ДТП).

Зміна керівництва.

Набувши юридичної сили після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі якого порушують адміністративну судову чи кримінальну судову справу.

Текст акта поділяється на вступну та констатуючу частини й містить такі відомості:Вступна частина

Автор документа — підпорядкування міністерству (якщо є), повна назва установи, закладу, відомства (ліворуч, якщо є п. 2, в іншому разі — посередині).

Затвердження — посада, підпис, розшифрування підпису, дата (праворуч).

Дата заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька днів, то вказують останній день роботи).

4.Місце укладання (праворуч).

Назва документа (посередині з великої літери) та номер.

Заголовок («про...»). Констатуюча частина

Текст:

підстава (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, назва установи, відомства, дата);

якщо акт укладено комісією, то замість слова «Присутні» пишуть: «Голова комісії», потім — «Члени комісії» з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, то перелічують і їх);

виклад мети й завдання акта, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів та висновків.

8.Кількість примірників акта й місце їх зберігання.

9.Додатки до акта (кількість примірників і сторінок).10. Підписи голови, членів комісії, присутніх (у разі потреби) та розшифрування підписів.

Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних діб, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі змістом акта він ознайомлений.

Особа, яка не згодна зі змістом акта, повинна підписати його о зазначенням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії треба оформляти на окремому аркуші й додавати до акта.

Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, визначається нормативними документами або практичними потребами.

Уклавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.

Зразки:

Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаСтудентський комітет гуртожитку №9

Акт №1

07.04.2011м. Харків

про результати перевірки гуртожитку щодо дотримання мешканцями «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках студмістечка ХНУ імені В. Н. Каразіна»

Підстава: протокол засідання студентського комітету гуртожитку №9 від 05.04.2011 р. за №8.

Укладено комісією:

Голова – голова студентського комітету Чушкін Є.А.

Члени комісії: 1. Член студентського комітету Штейміллер І. О.

2. Член комісії з житлово-побутових питань профкому студентів, аспірантів і докторантів Василенко І. Е.

У результаті проведеної перевірки встановлено:

Студент 4 курсу механіко-математичного факультету Замулін І. М., що мешкає в к. 434, палив на кухні блоку 4/3.

В к.472 двома невідомими мешканцями гуртожитку, які знаходилися в нетверезому стані, вибиті двері.

Студент 2 курсу історичного факультету Матулін М. І. разом зі своїми знайомими розпивав спиртні напої в к. 356.

Акт укладено в чотирьох примірниках:

1-й – студентському комітету гуртожитку;

2-й – деканату механіко-математичного факультету;

3-й – деканату історичного факультету;

4-й – директору студмістечка.

Голова:______________Є. А. Чушкін(підпис)

Члени комісії:______________І.О. Штейміллер(підпис)

______________І. Е. Василенко

(підпис)

Похожие работы:

«НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ институт международной торговли и права Кафедра гражданско-правовых дисциплинУТВЕРЖДАЮ Ректор ИМТП _Гаврюшин О.Ю. "_26_ "марта2013 г.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030501.65 "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНАТОМСКОЙ ОБЛАСТИП О С Т А Н О В Л Е Н И Е 21.01.2016№ 25 с. Мельниково Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Шегарского района В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ...»

«Приложение 2 к приказу ТПП РФ № 5 от "11" января 2017 годаРЕГЛАМЕНТМОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ§ 1. Применение РегламентаРег...»

«Международный коллоквиум Социальные аспекты средневековых литератур. Текст и коммуникативная ситуация в Средние века 5-8 сентября 2016 г., Москва, Институт мировой литературы РАН, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Университет Льежа При подде...»

«Об утверждении Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 марта 2016 года № 13460       5. Настоящее постановление вводится в действие по истечен...»

«Контрольная работа в 8 класс. Вариант№11.Верно ли суждение? А. По степени обязательности социальные нормы делятся на нормы-правила и нормы-ожидания. Б. По степени обязательности социальные нормы делятся на нормы...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 00.03.2015 с.Чаинск № 00 Чаинского района Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых...»

«Аннотация рабочая программа учебной практикиРабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство в части освоения видов деятельности (ВД): Проведение проектно-изыскательс...»

«СПИСОК телефонов работников государственного казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Гостиница "Юрибей" Фамилия, имя, отчество (полностью) Должность Телефон Гостиница "Юрибей" Ресепшенадминистратор 2-52-00 2-52-01 факс Административное управление персоналом Гончарова Наталья Евгеньевна Генеральный директор 2-52-33 Б...»
 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.