WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 


«РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ ОД 1 - 4 РАЗРЕДА(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ) Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр. ...»

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ ОД 1 - 4 РАЗРЕДА(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр.

часа Наставник

Српски језик 1 Контролни диктат (провера савладаности штампаних слова) 1.12.2017. 66 Драгица Милетић

Математика 1 Предмети у простору и односи међу њима 12.09.2017. 8 Драгица Милетић

Математика 1 Линија и област 30.09.2017. 23 Драгица Милетић

Математика 1 Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата; упоређивање предмета по боји и дужини 11.10.2017. 31 Драгица Милетић

Математика 1 Скуп 24.10.2017. 40 Драгица Милетић

Математика 1 Бројеви од 1 до 5 20.11.2017. 57 Драгица Милетић

Математика 1 Бројеви до 5. Сабирање и одузимање до 5 12.12.2017. 73 Драгица Милетић

Српски језик 2 Изражајно рецитовање; аутодиктат 12.09.2017. 8 Биљана Ђоковић

Српски језик 2 Диктат (именице, велико слово) 11.10.2017. 31 Биљана Ђоковић

Српски језик 2 Контролна вежба (велико слово, знаци интерпункције, речце ли и не) 02.11.2017. 47 Биљана Ђоковић

Српски језик 2 Научили смо из граматике 29.11.2017. 64 Биљана Ђоковић

Српски језик 2 Аутодиктат (песма из Антологије по избору) 07.12.2017. 70 Биљана Ђоковић

Математика 2 Сабирање и одузимање до 100 без прелаза 13.09.2017. 9 Биљана Ђоковић

Математика 2 Дуж. Јединице мере за дужину 06.10.2017. 28 Биљана Ђоковић

Математика 2 Сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева 18.10.2017. 36 Биљана Ђоковић

Математика 2 Сабирање двоцифрених бројева са потписивањем 25.10.2017. 41 Биљана Ђоковић

Математика 2 Сабирање и одузимање двоцифрених бројева 01.11.2017. 46 Биљана Ђоковић

Математика 2 Текстуални задаци са две операције 13.11.2017. 52 Биљана Ђоковић

Математика 2 Израчунавање непознатог броја 27.11.2017. 62 Биљана Ђоковић

Математика 2 Множење бројевима 2,4,5 и 10 21.12.2017. 80 Биљана Ђоковић

Српски језик 3 Иницијални тест 07.09.2017. 5. Љиљана Обрадовић

Српски језик 3 Језичка култура/Мудро сам поступио 2.10.2017. 24. Љиљана Обрадовић

Српски језик 3 Језичка култура/Јесен у парку 24.10.2017. 40. Љиљана Обрадовић

Српски језик 3 Граматика/Проверавамо своја знања о реченици 28.11.2017. 63. Љиљана Обрадовић

Српски језик 3 Полугодишња провера знања 23.1.2018. 96. Љиљана Обрадовић

Математика 3 Иницијални тест 06.9.2017. 4. Љиљана Обрадовић

Математика 3 Бројеви до 1000/Троцифрени бројеви и римске цифре 28.9.2017. 21. Љиљана Обрадовић

Математика 3 Мерење и мере/Мере(дужина,маса,запремина и време) 10.10.2017. 30. Љиљана Обрадовић

Математика 3 Бројеви до 1000/Сабирање и одузимање троцифрених бројева 15.11.2017. 54. Љиљана Обрадовић

Математика 3 Геометријски објекти и њихови међусобни односи/Круг и кружница 21.11.2017. 58. Љиљана Обрадовић

Математика 3 Бројеви до 1000/Једначине и неједначине 13.12.2017. 74. Љиљана Обрадовић

Математика 3 Бројеви до 1000/Множење и дељење 19.1.2018. 95. Љиљана Обрадовић

Природа и друштво 3 Иницијални тест 4.9.2017. 1. Љиљана Обрадовић

Природа и друштво 3 Мој завичај/Мој крај 16.10.2017. 12. Љиљана Обрадовић

Природа и друштво 3 Прошлост мог краја/Прошлост мога краја 20.11.2017. 21. Љиљана Обрадовић

Природа и друштво 3 Веза живе и неживе природе/Веза живе и неживе природе 11.12.2017. 27. Љиљана Обрадовић

Природа и друштво 3 Веза живе и неживе природе/Животне заједнице и станишта 25.1.2018. 37. Љиљана Обрадовић

Српски језик 4 Иницијални тест 6.9.2017. 4. Данијела Мијатовић

Српски језик 4 Именице 27.09.2017. 19. Данијела Мијатовић

Српски језик 4 Први писмени задатак 17.10.2017. 33. Данијела Мијатовић

Српски језик 4 Личне заменице 7.11.2017. 48. Данијела Мијатовић

Српски језик 4 Придеви 28.11.2017. 62. Данијела Мијатовић

Српски језик 4 Други писмени задатак 19.12.2017. 76. Данијела Мијатовић

Српски језик 4 Глаголи 26.12.2017. 81. Данијела Мијатовић

Српски језик 4 Бројеви 19.01.2018. 93. Данијела Мијатовић

Математика 4 Иницијални тест 7.9.2017. 5. Данијела Мијатовић

Математика 4 Скуп природних бројева

4.10.2017. 24. Данијела Мијатовић

Математика 4 Сабирање и одузимање природних бројева 31.10.2017. 43. Данијела Мијатовић

Математика 4 Први школски писмени задатак 3.11.2017. 46. Данијела Мијатовић

Математика 4 Израчунавање површине правоугаоника и квадрата 15.11.2017. 52. Данијела Мијатовић

Математика 4 Изрази. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем 18.12.2017. 75. Данијела Мијатовић

Математика 4 Други писмени задатак

21.12.2017. 79. Данијела Мијатовић

Математика 4 Израчунавање површине коцке и квадра 23.01.2018. 95. Данијела Мијатовић

Природа и друштво 4 Иницијални тест 11.9.2017. 3. Данијела Мијатовић

Природа и друштво 4 Моја домовина Србија – део света 25.10.2017. 16. Данијела Мијатовић

Природа и друштво 4 Сусрет са природом 6.12.2017. 28. Данијела Мијатовић

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ ЗА 5 РАЗРЕД

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр.

часа Наставник

Српски језик 5. Иницијални тест 14.9.2017. 10. Ана Раковић

Српски језик 5. Служба речи у реченици 5.10.2017. 27. Ана Раковић

Српски језик 5. Именице 31.10.2017. 45. Ана Раковић

Српски језик 5. Падежи 21.12. 2017. 80. Ана Раковић

Српски језик 5. Придеви 11.1.2018. 89. Ана Раковић

Српски језик 5. Први писмени задатак 18.10.2017. 36. Ана Раковић

Српски језик 5. Други писмени задатак 13.12.2017. 74. Ана Раковић

Математика 5 Иницијални тест Јеремић Игор

Математика 5 Контролни задатак: Скупови 25.09.2017. 14 Јеремић Игор

Математика 5 ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Скупови, Геометријски објекти 13.10.2017. 26 Јеремић Игор

Математика 5 Контролни задатак: Дељивост бројева 08.11.2017. 41 Јеремић Игор

Математика 5 ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Дељивост бројеба, Угао 18.12.2017. 62 Јеремић Игор

Руски језик 5 Контролни задатак: лексика и граматика 29.11.2017. 24. Душица Ивановић

Историја 5 Иницијални тест 18.09.2017. 3 Васко Спасов

Историја 5 Контролни задатак: Стари исток 04.12.2017. 13 Васко Спасов

Географија 5 Контролни задатак: Васиона и Земља 06.11.2017. 7 Васко Спасов

Географија 5 Контролни задатак: Географска карта 07.12.2017. 15 Васко Спасов

Географија 5 Контролни задатак: Земљина кретања 11.01.2018. 19 Васко Спасов

Енглески језик 5 Иницијални тест 14.09.2017. 4. Верица Милосављевић

Енглески језик 5 Контролни задатак: Present tenses 24.10.2017 15. Верица Милосављевић

Енглески језик 5 Писмени задатак: Can, Countable nouns,jobs,Was,Were 21.12.2017. 31. Верица Милосављевић

Биологија 5 Иницијални тест 15.09.2017. 4. Бојана Јевтовић

Биологија 5 Контролни задатак: Увод у биологију,особине живих бића и разноврсност живог света 03.11.2017. 19. Бојана Јевтовић

Биологија 5 Контролни задатак: Ботаника,биљни органи 17.01.2018. 37. Бојана Јевтовић

(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ ЗА 6 РАЗРЕД

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр.

часа Наставник

Српски језик 6. Иницијални тест 11.9.2017. 6. Ана Раковић

Српски језик 6. Гласовне промене и грађење речи 1.11.2018. 38. Ана Раковић

Српски језик 6. Први писмени задатак 11.10.2017. 26. Ана Раковић

Српски језик 6. Други писмени задатак 18.12. 2017. 63. Ана Раковић

Енглески језик 6. Иницијални тест 14.09.2017. 4. Верица Милосављевић

Енглески језик 6. Контролни задатак: Present Simple, Past Simple 24.10.2017 15. Верица Милосављевић

Енглески језик 6. Писмени задатак: Tenses,events,feelings 21.12.2017. 31. Верица Милосављевић

Математика 6 Иницијални тест Јеремић Игор

Математика 6 Контролни задатак: Цели бројеви (сабирање и одузимање) 26.09.2017. 16 Јеремић Игор

Математика 6 ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Цели бројеви 10.10.2017. 25 Јеремић Игор

Математика 6 Контролни задатак: Троугао 20.11.2017. 46 Јеремић Игор

Математика 6 ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Троугао, Рационални бројеви (сабирање и одузимање) 25.12.2017. 66 Јеремић Игор

Руски језик 6. Иницијални тест 7.09.2017. 2. Душица Ивановић

Руски језик 6. Контролни задатак 25.10.2017. 15. Душица Ивановић

Руски језик 6. ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 20.12.2017. 30. Душица Ивановић

Историја 6 Иницијални тест 11.09.2017. 4 Васко Спасов

Историја 6 Контролни задатак: Западна Европа и Средоземље од 5 до 12 века 13.11.2017. 19 Васко Спасов

Историја 6 Контролни задатак: Срби и Словени у раном средњем веку 11.12.2017. 32 Васко Спасов

Географија 6 Иницијални тест 11.09.2017. 4 Васко Спасов

Географија 6 Контролни задатак: Воде на Земљи; Биљне заједнице на Земљи 23.10.2017. 11 Васко Спасов

Географија 6 Контролни задатак: Географска средина и људске делатности 06.11.2017. 19 Васко Спасов

Физика 6. Први контролни задатак: Кретање 20.

10.2017. 16. Драгица Лешњак

Физика 6. Други контролни задатак: Сила 08.

12.2017. 29. Драгица Лешњак

Биологија 6. Иницијални тест 15.09.2017. 4. Бојана Јевтовић

Биологија 6 Контролна вежба: Праживотиње 11.10.2017. 13. Бојана Јевтовић

Биологија 6 Контролна вежба: Бескичмењаци 24.01.2018. 39. Бојана Јевтовић

(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ ЗА 7 РАЗРЕД

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр.

часа Наставник

Руски језик 7. Иницијални тест 13.09.2017. 2. Ксенија Радојичић

Руски језик 7. I контролни задатак: Я,моя семья, где я учусь (настоящее, прошедшее, будущее времена, прилагательные, склонение) 23.10.2017. 16. Ксенија Радојичић

Руски језик 7. I писмени задатак: Разумевање текста, означавање припадности, упитне замненице чей, чья, чьё, чьи; времена повратни глаголи 04.12.2017. 27. Ксенија Радојичић

Енглески језик 7. Иницијални тест 13.09.2017. 4. Верица Милосављевић

Енглески језик 7. Контролни задатак: Past Simple,environment 24.10.2017 15. Верица Милосављевић

Енглески језик 7. Писмени задатак: Past Simple, Quantifiers,Present Perfect 21.12.2017. 31. Верица Милосављевић

Српски језик 7. Иницијални тест 14. 9. 2017. 10. Ана Раковић

Српски језик 7. Падежи и падежна синонимија 14.11. 2017. 43. Ана Раковић

Српски језик 7. Народна књижевност 27.11. 2017. 51. Ана Раковић

Српски језик 7. Контролни задатак 21.12. 2017. 65. Ана Раковић

Српски језик 7. Први писмени задатак 19.10.2017. 30. Ана Раковић

Српски језик 7. Други писмени задатак 19.12.2017. 64. Ана Раковић

Математика 7 Иницијални тест Јеремић Игор

Математика 7 Контролни задатак: Реални бројеви 26.09.2017. 15 Јеремић Игор

Математика 7 ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Реални бројеви, Питагорина теорема 25.10.2017. 32 Јеремић Игор

Математика 7 Контролни задатак: Степеновање 21.11.2017. 46 Јеремић Игор

Математика 7 ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Степеновање, Многоугао 14.12.2017. 60 Јеремић Игор

Хемија 7 Контролни задатак 12.12.2017. 30 Ђуровић Славка

Историја 7 Иницијални тест 13.09.2017. 5 Васко Спасов

Историја 7 Контролни задатак: Успон Европе 04.10.2017. 13 Васко Спасов

Историја 7 Контролни задатак: Српски народ од 16 до 18 века 04.12.2017. 28 Васко Спасов

Географија 7 Иницијални тест 13.09.2017. 4 Васко Спасов

Географија 7 Контролна вежба: Кина и Јапан 20.11.2017 22 Васко Спасов

Географија 7 Контролна вежба: Јужна Африка 15.01.2018. 36 Васко Спасов

Физика 7. Иницијални тест 22.

09.2017. 7. Драгица Лешњак

Физика 7. Први контр.

задатак. Сила и кретање (I део) 11.10.2017. 13. Драгица Лешњак

Физика 7. Други контр.

задатак: Сила и кретање (II део) 15.11.2017. 22. Драгица Лешњак

Физика 7. Трећи контролни задатак: Сила теже и трење 27.

12.2017. 34. Драгица Лешњак

Биологија 7. Иницијални тест 15.09.2017. 4. Бојана Јевтовић

Биологија 7. Контролни задатак: Ћелија,деоба ћелије и ткива 24.11.2017. 25. Бојана Јевтовић

Биологија 7. Контролни задатак: Нервни сисстем. Жлезде са унутрашњим лучењем 17.01.2018. 37. Бојана Јевтовић

(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ ЗА 8 РАЗРЕД

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр. Р.бр.

Руски језик 8. Иницијални тест 13.09.2017. 2. Ксенија Радојичић

Руски језик 8. I контролни задатак: разумевање текста (СМИ), граматика 16.10.2017. 14. Ксенија Радојичић

Руски језик 8. I писмени задатак: СМИ, граматика (времена, заменице, придеви) 05.12.2017. 29. Ксенија Радојичић

Српски језик 8. Иницијални тест 11.9.2017. 7. Ана Раковић

Српски језик 8. Контролни задатак (Историја језика) 27.9.2017. 16. Ана Раковић

Српски језик 8. Контролни задатак (Зависне реченице) 15.1.2018. Ана Раковић

Српски језик 8. Први писмени задатак 9.10.2017. 24. Ана Раковић

Српски језик 8. Други писмени задатак 11.12.2017. Ана Раковић

Математика 8 Иницијални тест Јеремић Игор

Математика 8 Контролни задатак: Сличност троуглова, Тачка, права и раван 04.10.2017. 21 Јеремић Игор

Математика 8 ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Сличност троуглова, Тачка, права и раван, Линеарне једначине са једном непознатом 27.10.2017. 35 Јеремић Игор

Математика 8 Контролни задатак: Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 17.11.2017. 45 Јеремић Игор

Математика 8 ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом, Призма 11.12.2017. 58 Јеремић Игор

Енглески језик 8. Иницијални тест 14.09.2017. 4. Верица Милосављевић

Енглески језик 8. Контролни задатак: Present tenses, collocations,used to 24.10.2017 15. Верица Милосављевић

Енглески језик 8. Писмени задатак: Tenses,phrasal verbs21.12.2017. 31. Верица Милосављевић

Хемија 8 Контролни задатак 12.12.2017. 30 Ђуровић Славка

Историја 8 Иницијални тест 11.09.2017. 4 Васко Спасов

Историја 8 Контролна вежба: Први светски рат, револуције у Русији и Европи, Србија и Црна Гора у Првом светском рату Васко Спасов

Географија 8 Иницијални тест 04.09.2017. 2 Васко Спасов

Географија 8 Контролни задатак: Динарске планине 04.10.2017. 12 Васко Спасов

Географија 8 Контролни задатак: Језера 06.12.2017. 27 Васко Спасов

Физика 8. Иницијални тест 15.

09.2017. 5. Драгица Лешњак

Физика 8. Први конт.

задатак: Осцил.и таласно кретање 22.09.2017. 7. Драгица Лешњак

Физика 8. Други контролни задатак: Светлосне појаве 03.

11.2017. 20. Драгица Лешњак

Физика 8. Трећи контролни задатак: Електрично поље 15.

12.2017. 31. Драгица Лешњак

Биологија 8. Иницијални тест 15.09.2017. 4. Бојана Јевтовић

Биологија 8. Контролна вежба: Екологија и животна средина 03.112017. 20. Бојана Јевтовић

Биологија 8. Контролна вежба:Разноврсност екосистема 20.12.2017. 32. Бојана Јевтовић
Похожие работы:

«Особенности уголовной и административной ответственности несовершеннолетних. Административные правонарушенияОтветственность за совершение административного проступка наступает с 16 лет. Л...»

«InterView инструмент просмотра цифровых 2D/3D моделей Описание функциональных возможностей Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u 1Основные сведения PAGEREF _Toc452709237 \h 31.1Разработчик системы PAGEREF _Toc452709238 \h 31.2Назначение...»

«2013 — 2014 год для ОМВД России по ЗАТО пос. Горный стал весьма непростым по различным причинам, о которых расскажу ниже. Хочу подчеркнуть, что в отделе полиции в настоящее время происходят значительные изменения в кадровом составе. С января 2014 год...»

«РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.05.2017 № 93 р.п. Ровное Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 8 с.Кривояр Ровенского мун...»

«"УТВЕРЖДАЮ" И.о. начальника Отдела МВД РФ по Ногайскому району майор полиции А.И. Койлубаев ""2016 гИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Ногайскому району майора полиции Кульгишиева Тимура Адильбиевича,...»

«  Республика Крым Муниципальное образование Первомайского района Крестьяновский сельский совет Первомайского района Республики Крым 8-ая сессия 1-созыва Решение №61 с.Крестьяновка 12 марта 2015 г.Об утверждении Положения о порядке предоставления...»

«Согласно  HYPERLINK http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000003124 \o Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.) \t _parent статье 1042 Гра...»

«Интергенерационные особенности сферы семейно-брачных отношений среднего российского города (на примере города Шахты) Шевченко А.Н.Общество и право, 2010. Автор рассматривает интергенерационные особенности сферы семейно-брачных отношений граждан города Шахты. В ходе...»

«О Т Ч Ё Т СПб ГУП "Пассажиравтотранс" о выполнении плана работы Комитета по транспорту по противодействию коррупции в подведомственных организациях (в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) на 2016 год за 9 месяцев 2016 года №...»

«Лексическая тема: "Знай, люби и береги природу.": Грамматическая тема: "Правописание безударных гласных" урок изучения нового материала в 4 классе с казахским языком обучения. Цели: 1. повторить пройденный материал, дать понятие о провопи...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.