WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 


«Лебеденко Л.В. молодшого наукового співробітника відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів ...»

Лебеденко Л.В.

молодшого наукового співробітника

відділу технологій відкритого навчального середовища

Інституту інформаційних технологій і

засобів навчання НАПН України, м.КиївБЛОГИ У РОБОТІ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ

Термін «блог» був введений в 1998 році Дж. Баджером. Автор наголошував, що блог – це сторінка, у якій були поєднанні найцікавіші на думку блогера веб-сторінки [3]. Д.В. Ланде описує блоги як «живі журнали» [1, с. 105]. Саме ця назва й абревіатура «ЖЖ» є найпопулярнішими у вітчизняному Інтернеті. Ю.С. Яценко [2] під блогом розуміє сторінку сайту, представлену у вигляді журналу-щоденника або календаря, у якому інформацію розташовано у хронологічній послідовності. На нашу думку, блог – це веб-сайт, змістом якого є різноманітні записи, коментарі, зображення, відеоматеріали тощо, які оновлюються автором сторінки, тобто блогером.

На сьогоднішній день існує кілька веб-сайтів, які дозволяють створити свій блог безкоштовно, один з них – сайт Blogger (http://www.blogger.com). Створивши блог, користувач стає адміністратором сторінки і має можливість додавати, редагувати та видаляти записи. Коментарі можна зробити видимими для всіх або ж лише для власника блоґу. Публікація і коментарі створюють відповідне комунікативне поле, де розгортаються цікаві дискусії. Наявна в блогах можливість розміщення коментарів до повідомлення сприяє отриманню зворотного зв’язку і потенційної підтримки нових ідей. Також адміністратор має право блокувати інших користувачів, відкривши доступ да власної сторінки окремим групам.

Блог складається з вступної частини, де зазначається назва, інформацій про автора, теми та центральної частини, де6 автор має можливість розмістити необхідні дані, коментарі, малюнки, фотографії тощо.Використання блогів у роботі вчителів сприятиме розвитку їх інформаційно-комунікаційної компетентності. Адже, блог є методом рефлексивного навчання, що реалізується через перегляд наукових та науково-педагогічних публікацій, їх коментування, перегляд та аналіз аудіо, відеоматеріалів і он-лайн дискусії. Робота в блозі дозволяє взаємодіяти з колегами, які проживають у різних містах та країнах, обмінюватись власним досвідом та покращувати набуті знання. Слід зазначити, що спілкування в блозі не вимагає екстратериторіальності.

Для ефективного використання блогу у роботі вчителів-предметників варто створювати три блоги: блог вчителя, блог учня та блог класу. Адже, блог вчителя служить джерелом для отримання необхідних знань. У ньому вчитель має можливість розмістити матеріали, підручники, конспекти з різноманітних дисциплін, зробити посилання на інші он-лайн джерела тощо. Блог учня – це так званий особистий он-лайн журнал, який створюється окремим учнем або групою учнів. У блозі учні мають можливість коментувати прочитаний текст, складати тези, знаходити необхідні для завдання відомості, посилання на дотичні сайти тощо. Створення блогу цілим класом є результатом спільної творчої роботи всіх учнів. Його метою може бути розроблення інформативної дошки онлайн, де учні можуть писати повідомлення, розміщувати малюнки, фото, обговорювати події з життя класу. Також тут можна вносити пропозиції щодо проведення майбутніх заходів, пропонувати теми для подальшого обговорення, створювати рекламні оголошення тощо. Такий блог сприяє налагодженню міжособистісних контактів у класі. Крім того, в блогах є можливість викладати інтерактивні вправи, книги, презентації, фотоблоги, відео, графіки тощо.

Також важливим є те, що у блозі вчитель має можливість спілкуватись з батьками, надавати їм необхідну інформацію, запрошувати на різноманітні тематичні та профілактичні заходи тощо.

Наголосимо, що впровадження блогів у роботу вчителів-предметників сприятиме покращенню освітнього-виховного процесу, а також підвищить ефективність засвоєння учнями поданих матеріалів.

Список використаних джерел:

Ландэ Д.В. Поиск знаний в INTERNET. Профессиональная работа / Д. В. Ландэ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 272 с.

Яценко Ю.С. Блоги в учебном процессе [Электронный ресурс] / Ю.С. Яценко // Мастер-классы для преподавателей английского языка. – Режим доступа: http://internetineflt.narod.ru/MK_1_2.html.

Barger J. Weblog resources FAQ [Electronic Resource] / J. Barger. – Available : http://www.robotwisdom.com/weblogs.
Похожие работы:

«Понятие вновь созданного объекта недвижимости Гражданское законодательство и нормативные акты о регистрации прав на недвижимое имущество не содержат понятия первичное возникновение права. Между тем, по мнению автора, выделение данной категории при теоретическом анализе необходи...»

«МЕЖЕВАНИЕ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ! В настоящее время в Вологодской области далеко не все земельные участки имеют юридически установленные границы. А ведь не за горами время, когда с...»

«РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 апреля 2013 года г. Севастополь Новороссийский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего судьи Яременко В.Я., при секретаре Федосеенко Ю.В., с участием представителей заявителя – <данные изъяты>, командира войсковой части <данные изъяты>, в открытом судебном заседании, ра...»

«Эпидемия политического суицида Минувшие недели в Одессе отмечены сразу несколькими очень похожими между собой резонансными событиями. “Оппозиционные” масс-медиа, кормящиеся из ладошки местечковых олигархов Маркова, Козаченко и Костусева, неизвестными были сожжены два (ранее соо...»

«Об угрозах безопасности в сфере противодействия терроризму и экстремизму Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, к числу основных источник...»

«Карточки по окружающему миру для 3 класса. Вариант 1 Подчеркни названия только съедобных грибов. Подосиновик, рыжик, мухомор, моховик, подберезовик, бледная поганка, масленок, опенок, сморчок. Вариант...»

«Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, общероссийских общественных объединений и иных общественных объединений, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, имеющих право принимать участие в выбора...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.