WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 


«Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Хмельницькій області Методичні рекомендації на тему : „Вимоги щодо укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг„ Розроблені ...»

Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у Хмельницькій області

Методичні рекомендації на тему :

„Вимоги щодо укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг„

Розроблені відділом правової роботи та представництва інтересів держави в судах

Схвалені рішенням колегії

Головного управління юстиції у Хмельницькій області

від 25листопада 2014 № 47

Хмельницький

2014 рік

Загальні положення

Питання, пов’язані з наданням житлово-комунальних послуг населенню, регулюються низкою законів та підзаконних нормативно-правових актів.

Відносини у сфері житлово-комунальних послуг відносяться до категорії цивільно-правових, тому одним з основних регламентуючих цю сферу документів є Цивільний кодекс України (далі - ЦКУ). Також відносини в цій сфері регулюються спеціальними актами, такими як Житловий кодекс України та Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року № 1875-IV (далі – Закон). Крім того, оскільки одна із сторін є одночасно споживачем житлово-комунальних послуг, то на ці відносини поширюється також дія Закону України «Про захист прав споживачів».

До підзаконних актів у сфері житлово-комунальних послуг відносяться акти Кабінету Міністрів та профільного органу центральної виконавчої влади – Міністерства житлово-комунального господарства.

Так, наприклад:

постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2246 ( поточна редакція від 03 квітня 2014 року) затверджено Правила надання населенню послуг з газопостачання;

постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року №1357   затверджено Правила користування електричною енергією для населення;

постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630   затверджено Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення і т.д. і т.п.

Крім того, у зазначені сфері діють різноманітні стандарти, нормативи, методичні вказівки тощо. Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 затверджено Державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування.

Відповідно до статті 1 Закону житлово-комунальні послуги - це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Відповідно до статті 13 Закону залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на: 1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

2) послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від функціонального призначення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи:

перша група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують уповноважені центральні органи виконавчої влади, а у випадках, передбачених законом, - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

друга група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території;

третя група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

Відповідно до Типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 529, належать:

Прибирання прибудинкової території;

Прибирання сходових кліток;

Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення);

Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

Технічне обслуговування ліфтів;

Обслуговування систем диспетчеризації;

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем (гарячого водопостачання; холодного водопостачання; водовідведення; теплопостачання; зливової каналізації);

Дератизація;

Дезінсекція;

Обслуговування димовентиляційних каналів;

Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності;

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізаціїі технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

Поливання дворів, клумб і газонів;

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;

Експлуатація номерних знаків на будинках

Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;

Енергопостачання ліфтів;

Періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки.

Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 19 Закону відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є :

Виробник

Виконавець

Споживач

Власник

виробник

фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку

фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу

суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору

Права та обов’язки визначені статтею 22 Закону

Права та обов’язки визначені статтею 20 Закону

Права та обов’язки визначені статтею 21 Закону

Права визначені статтею 23 Закону

Слід зазначити, що виробник послуг може бути їх виконавцем.

Виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).

Виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!!! З метою впорядкування відносин між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг затверджені:

- постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 N 630 Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення;

- постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 N 560 Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Договір про надання житлово-комунальних послуг

Стаття 26 Закону пропередбачає істотні (обов’язкові) умови договору на надання житлово-комунальних послуг між виконавцем/виробником та споживачем.

Істотними умовами договору є ті умови, без погодження яких договір взагалі не вважається укладеним. Наведемо нижче такі умови:

І

с

т

о

т

н

і

у

м

о

в

и

найменування сторін;

предмет договору

вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;

порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;

порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

д

о

г

о

в

о

р

у

н

а

н

а

д

а

н

н

я

ЖК

п

о

с

л

у

г

права та обов'язки сторін;

порядок контролю та звіту сторін;

порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;

порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;

порядок здійснення ремонту;

відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

порядок вирішення спорів;

перелік форс-мажорних обставин;

строк дії договору;

умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;

дата і місце укладення договору.

Крім істотних, договір може містити інші умови за згодою сторін.

14668510160Договір не може містити умов, що вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.

Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що укладається виконавцем із споживачем - фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, є договором приєднання.

Згідно з частиною третьою статті 20 Закону споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, виконавець, в свою чергу, зобов’язаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.

-5179465225Отже, при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг споживачі задля належного захисту своїх прав повинні застосовувати норми нижче наведених нормативно-правових актів:

Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.

Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529. 

Типовий договір про користування електричною енергією затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357.

Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року № 938. 

Типовий договір про надання послуг з вивезення побутових відходів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070.

22415513335При укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг сторони не можуть відступати від змісту типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, але мають право конкретизувати його умови.

Зміст договору про надання житлово-комунальних послуг не може суттєво відрізнятись від змісту Типового договору.

При укладанні договорів слід звернути увагу на те, що договір, який має бути підписаний із споживачем, не може передбачати менший обсяг прав, обов’язків сторін та якості житлово-комунальних послуг, аніж той, що передбачений Типовим договором.

3.1 Особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку

Відповідно до статті 29 Закону договір на надання житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.

У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг (крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) з іншим виконавцем.

Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг.

Процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

Оформлення претензій споживачів до виконавців

Відповідно до статті 18 Закону у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця

в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення нормованих показників якості води, витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.

Також слід зазначити, що відповідно до частини 1, пункту 2 частини 2 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу; одним із способів захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання правочину недійсним.

ЗРАЗОК 1

ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та

водовідведення

__________________________________ "__"________________ 20__ р.

(назва населеного пункту) (дата складання)

Згідно з договором (ами) N __________________________________

СПОЖИВАЧ(І) ______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________

висловлює (ють) претензії ВИКОНАВЦЮ з приводу якості надання

послуг ___________________________________________________________

(види послуг)

за відхилення_____________________________________________________

(види, показники порушень згідно з умовами Договору)

__________________________________________________________________

термін порушень __________________________________________________

від "___" ____________ 200__ р. до "___" ______________ 200 __ р.

термін порушень __________________________________________________

від "___" ____________ 200__ р. до "___" ______________ 200__ р.

У зв'язку з викладеним вище ВИКОНАВЕЦЬ повинен забезпечити

відповідний рівень надання послуг, зробити перерахунок розміру

плати за ненадані або неякісні послуги та сплатити неустойку

СПОЖИВАЧАМ згідно з умовами Договору.

Інші умови: _________________________________________________

__________________________________________________________________

Цей акт склали

з боку ВИКОНАВЦЯ з боку СПОЖИВАЧА

______________________________ ___________________________

(посада, підпис, прізвище, (підпис, прізвище, ім'я

ім'я та по батькові) та по батькові)

Адреса _______________________ Адреса ____________________

Телефон ______________________ Телефон ___________________

СПОЖИВАЧ, що проживає у

будинку, N _______ кв. ____

___________________________

___________________________

(підпис, прізвище, ім'я

та по батькові)

СПОЖИВАЧ, що проживає у

будинку, N _______ кв. ____

___________________________

(підпис, прізвище, ім'я

та по батькові)

ЗРАЗОК 2

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

з приводу якості та кількості надання житлово-комунальних послуг

 

м. Хмельницький „____”___________________р.

Споживач(і) _________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________________________________

згідно з Договором (ами) № ____________________________________________________________________

подає (ють)  Виконавцю  послуг  претензії  з  приводу  якості  та кількості послуг

____________________________________________________________________________________________

(види послуг)

 

за відхилення_________________________________________________________________________________

(якісних та кількісних  показників послуг згідно з умовами договору)

____________________________________________________________________________________________

 

дата, коли зафіксовано відхилення якісних показників послуг

від “___” ____________ 20__ р. до “___” ______________ 20__ р.,

 

дата, коли зафіксовано відхилення кількісних показників послуг

 

від “___” ____________ 20 __ р. до “___” ______________ 20__ р.,

 

У зв’язку з викладеним Виконавець послуг _______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Цей акт склали:

 з боку Виконавця послуг

__________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Адреса ___________________________________

Телефон ______________________ з боку Споживача

__________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Адреса ___________________________________

Телефон ______________________

з боку Споживача

__________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Адреса ___________________________________

Телефон ______________________

                                

ЗРАЗОК 3

(ПІБ посадової особи ЖЕКу, ЖЕК №)

(ПІБ заявника) що проживає за адресою:

Контактний телефон:__________________

ЗАЯВА

(про зменшення розміру оплати за ненадані чи надані в неповному обсязі

послуги чи послуги неналежної якості)

На підставі ст. 18, 20, 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених постановою КМУ від 21.07.2014 р. №630, прошу зробити перерахунок розміру комунальних платежів в зв'язку з

неякісним (відсутністю) теплопостачання (гарячого водопостачання) в період з «__» ________________ р. до «___»р., про що було складено відповідний акт №________ від «___»р.

Додаток: копія акту-претензії.

«_____» ____________ 20_р. Підпис
Похожие работы:

«СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Акционерное общество "Производственное объединение "Бежицкая сталь" (указывается полное фирменное наименование акционерного общества) Код эмитента: 4 2 5 2 5 А на 3 0 0 6 2 0 1 7 (указывается да...»

«(190) RU (111) 478485ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Товарные знаки, знаки обслуживания (111) Номер регистрации: 478485 (210) Номер заявки: 2010734079 (181) Дата истечения срока действия регистраци...»

«ПамяткиNo. 1 "Как быстро найти необходимую информацию в тексте"Для того чтобы быстро найти необходимую информацию в тексте, надо выполнить следующие условия: чётко определить, какую именно информацию надо найти; стараться не переводить к...»

«УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства образования и науки Челябинской области от № _ Инструкции по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здо...»

«Умови задач 4 клас Рис. 1 1 2 3 41. Михайлик одне коло стадіону пробігає за 4 хвилини, а Петрик – за 3. Вони стартують одночасно з лінії старту. Через скільки хвилин вони вперше одночасно знову перетнуть лінію старту?2. Розглянемо такі 2013 чисел: 1, 12, 123,...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛОI. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональ...»

«Приложение №1 к документации о закупке Информационная карта Наименование пункта Текст пояснений Наименование заказчика, контактная информация ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ". Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25. Контактные лица: Гринев Павел Владими...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИПРИКАЗ от 29 апреля 2002 г. N 246-пО ВВЕДЕНИИ НОРМ ОТПУСКА НАСТОЕК, БАЛЬЗАМОВ, ЭЛИКСИРОВС целью упорядочения отпуска настоек, бальзамов, эликсиров из аптечных организаций, расположенных на территор...»

«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания тендерной комиссии Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на поставку лекарственных средств для лечения больных с психическими расстройствами поведения, инвалидов I и II групп, детей до 18 лет, имеющих право получения государственного со...»

«Согласовано:Президент ООО "Атлетический фитнес России"А.В. Басов_ Утверждаю:Президент Федерации Силовых видов спорта Алтайского краяС.В. Коновалов_ Положение об открытом Чемпионате Алтайского края по атлетическому фитнесу 23 октября 2016 года,...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.