WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка ІІ ...»

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

ІІ етап22 жовтня 2016 року

Клас

1. Складіть невеличкий текст розповідного характеру на тему «Хто з Шевченком знається, той розуму набирається». У роботі зазначте, чи погоджуєтеся ви з цією фразою. Обсяг – 1 сторінка.

12 балів2. До поданих слів доберіть і запишіть по 2 епітети (художні означення).

Хмара, роса, калина.

6 балівЗагальна кількість балів 18

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

ІІ етап22 жовтня 2016 року

клас

Ви вже знайомилися з життєписом Тараса Шевченка.

Напишіть твір від імені Шевченка «Ніхто не бачить, як сирота плаче». Продовжте роботу власними міркуваннями про шляхи самореалізації людини, в якої немає родинної підтримки. Чи допомагали ви тим, хто цього потребує?

Обсяг – до 1,5 сторінки.

У творчій роботі використайте 2 речення з однорідними членами. Уведіть у речення 3 доречні фразеологізми. Підкресліть однорідні члени як відповідні члени речення.

18 балів

Доберіть і запишіть по 2 порівняння до іменників зіронька, кобзар.

бали

Загальна кількість балів 22

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

ІІ етап22 жовтня 2016 року

7  клас

1. Напишіть твір (обсяг – 1,5 ст.) на тему «Шевченко – це той, хто живе в кожному з нас».

12 балів2. Доберіть і запишіть по одному фразеологізму, яким можна передати названі почуття.

Зразок: радість – розквітати душею.

Хвилювання, небезпека, байдужість.

3 бали

3. До поданих висловів доберіть і запишіть подібні за змістом поетичні паралелі. (Наприклад: падає листя – кружляє в танці листопад).

Заходить сонце, іде дощ, з’явилася зоря.

3 бали

Загальна кількість балів 18

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

ІІ етап22 жовтня 2016 року

8  клас

У повісті «Музикант» Т. Шевченко писав: «Я страшенно люблю дивитися на щасливих людей, і, по-моєму, немає прекраснішого, немає чарівнішого видовища, як образ щасливої людини».

Як розумів щастя Шевченко? Як розумієте щастя ви?

Напишіть твір-роздум (обсяг – 2 сторінки) у публіцистичному стилі. Доберіть заголовок до твору. Використайте у своєму міркуванні 3 порівняння та 6 епітетів. Підкресліть їх.

22 бали

2. Запишіть вислів, трансформувавши його в речення з прямою мовою так, щоб слова автора розривали пряму мову. Вставте замість крапок самостійно дібрані відповідні за змістом слова. Розставте пропущені розділові знаки.

Феномен Шевченка відбиває нашу … природу наше світосприйняття наше минуле і нашу … на майбутнє. Він … душу … народу втілює його … … і пам’ять (Є. Сверстюк).

6 балів

3. Складіть і запишіть один із можливих варіантів виникнення (4-5 речень) фразеологічного звороту вилами по воді писано.

8 балів

Загальна кількість балів 36

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

ІІ етап22 жовтня 2016 року

клас

1. Євген Маланюк так писав про Т. Шевченка: «Не поет – бо це ж до болю мало, Не трибун – бо це лиш рупор мас, І вже менш за все – «Кобзар Тарас» Він, ким зайнялось і запалало». А хто для вас Тарас Шевченко? Завдання. Висловіть свої міркування у вигляді твору-роздуму (обсяг до 2,5 стор.). Доберіть заголовок для тексту. Робіть посилання на твори поета (не менше двох). У роботі використайте пряму мову, односкладне речення, 2 доречні фразеологізми та 2 риторичні питання.

21 бал

2. Визначте художні засоби в поданому уривку.За сонцем хмаронька пливе,Червоні поли розстилає,І сонце спатоньки зовеУ синє море: покриваєРожевою пеленою,Мов мати дитину.

6 балів

3. Доберіть і запишіть 4 порівняння до слова «поезія».

4 бали

Загальна кількість балів 31

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

ІІ етап22 жовтня 2016 року

10 клас

1.  Уже півтора століття, як ми читаємо «Кобзаря». Багато його віршів розійшлися на цитати, і промовляючи їх, ми часто забуваємо, кому вони належать. Вони стали народними, увійшли в нашу свідомість, визначили особливості нашої мови, культури, пам’яті. Іван Дзюба зазначав: «Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому». Завдання. Спробуйте з погляду сучасника дати оцінку безсмертному «Кобзарю» поета. Напишіть твір-рецензію (обсяг до 3 стор.) у вигляді ліричного міркування щодо змісту і назви книги, актуальності її проблематики, майстерності автора та значення збірки для сучасного суспільства. У роботі наведіть приклади з творів Т. Шевченка (не менше двох), у яких, на Вашу думку, розкрито вічну актуальність «Кобзаря» для будь-якої епохи. Використайте відокремлені додатки (2), складнопідрядні речення з допустовими й наслідковими підрядними частинами (2).

18 балів2. Визначте художні засоби в поетичному тексті.

Мов за подушне, оступили

Оце мене на чужині

Нудьга і осінь. Боже милий,

Де ж заховатися мені?

Що діяти? Уже й гуляю

По цім А р а л у; і пишу.

Віршую нищечком, грішу,

Бог зна колишнії случаїВ душі своїй перебираю

Та списую; щоб та печаль

Не перлася, як той москаль,

В самотню душу. Лютий злодій

Впирається-таки, та й годі.

8 балів

3. Записати 4 метафоричних вислови зі словом «воля».

4 бали

Загальна кількість балів 30

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

ІІ етап22 жовтня 2016 року

11 клас

1.  Іван Дзюба стверджував: «Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і нескінченний». Завдання. Напишіть твір-роздум (обсяг до 3,5 стор.) на тему «Тарас Шевченко і виклики епох». У тексті поміркуйте над тим, у чому невичерпність поета. Чи зможуть почерпнути кожні наступні покоління з творчої спадщини Великого Кобзаря щось для себе? У чому полягає феномен безсмертя Шевченка? У роботі використайте відокремлені члени речення (2), складні синтаксичні конструкції з різними видами зв’язку(2), риторичне питання та риторичне звертання.

18 балів2. Визначте художні засоби в поданому уривку.

І барвінком, і рутою, і рястом квітчає

Весна землю, мов дівчину

В зеленому гаї;

І сонечко серед неба

Опинилось-стало,

Мов жених той молодую,

Землю оглядало,

І Ярина вийшла з хати

На світ божий глянуть,

Ледве вийшла: усміхнеться,

То піде, то стане,

Розглядає, дивується,

Та любо, та тихо,

Ніби вчора народилась…

6 балів

Утворіть і запишіть 3 оксиморони зі словом «радість».

3 бали

Загальна кількість балів 27
Похожие работы:

«Извещение о закупке1. Способ закупки Открытый конкурс2. Номер лота и наименование лота 130-2017 "Аэрофотосъемка и изготовление ортофотопланов МН Александровское-Анжеро-Судженск (км 394 км 790)"3. Наименование предмета договора (лота) Аэрофотосъемка и изготовление ортофотопланов МН Александровское-А...»

«"У Т В Е Р Ж Д А Ю" Зав. кафедрой нормальной физиологии профессор Хананашвили Я.А. "" _ 2015 г. Индивидуальный график отработок учебных занятий семинарского типа по нормальной физиологии, пропущен...»

«Чуйская территориальная избирательная комиссия (по состоянию на июнь 2017 год) УИК № 7034 с.Сайлык, ул.Жаркынбая, 86, СШ с.Сайлык № Ф.И.О.субъект выдвижения 1 Калмурзаева Нестан Толоновна от органа местного самоуправления 2 Бостоналиева Гулзат Турдалиевна от органа местного самоуправления 3 Айтышова Нурия Дуйшенбековна от органа м...»

«ПланВведение 1 Противотанковое (Средство по борьбе с бронетехникой) 1.1 На вооружении1.2 На вооружении (ограниченно)1.3 Снятые с вооружения (устаревшее)1.4 Экспериментальные2 Штык нож 2.1 На вооружении2.2 Снятые с вооружения3 Гранаты 3.1 На вооружении3.2 На вооружении (ограниченно)3.3 Снятые с вооруж...»

«ОБЈАВА бр.1/2017 За давање на киосци на поставени автобуски стојалишта како дел од урбаната опрема на Општина Битола во закуп со електронско јавно наддавање бр. 12-65/2017 од 01.06.2017 год.Комиси...»

«для детей и их родителей У Нового года сейчас новоселье Снежинки, как звёзды, мерцая, блестят! Волшебная ночь нам приносит веселье, Навстречу добру наши мысли летят. Впереди зимние каникулы – любимая пора не тол...»

«Русский язык. 5 класс. Урок ОНЗ. Тема: "Определение" Основные цели:1.Познакомить учащихся с определением.2.Сформулировать умение распознавать определения в устной и письменной речи.Ход урока:1.Мотивация к учебной деятельностиЗдравствуйте. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наш урок.Ребята, сег...»

«Общие тенденции на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга. Июль 2017 года. (Мария Бент, САРН, ГК Бюллетень Недвижимости) _ За минувший месяц изменение средней цены предложения на рынке новостроек в рублевом эквиваленте составило минус 0,3%, это 303 руб. с кв. м. Показатель средней цены предложения в июле 2017 года со...»

«Фирма КТМ. Прайс-лист. Код Название Размер или,мм. Выс.х Шир1.х Шир.2 Вес, кг. Цена из гладкого железа, руб Цена из вальцов. железа 01 Валюта 2 (12х12) (200х65х65) 0,350 67 75 02 Балясина (10х10) (150х180) 1,3 128 03 Валюта 5 (10х10) (270х150х55) 0,500 80 91 04 Валюта 6 (14х14) (320х180х...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.