WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад Дана 12.10.2016. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА у школској 2016/2017 години која је одржана 12.10.2016.године у 18часова Седница је ...»

ОШ “Жарко Зрењанин”

Нови Сад

Дана 12.10.

2016.

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА у школској 2016/2017 години

која је одржана 12.10.2016.године у 18часова

Седница је одржана 12.10.2016. године са почетком у 18:00 часова.

Седницом председава председник Савета родитеља Наташа Живанчевић.

Записничар: Татјана Тураи.

Седници присуствује директор школе Жарко Мушицки и секретар школе Мирослава Урошевић.

Седници присуствује 42 родитеља од укупно 52 представника што представља кворум за пуноважно одлучивање.

Предложени

ДНЕВНИ РЕД

Припремљеност школе за школску 2016/2017 годину

Разматрање извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину

Ђачке екскурзије и настава у природи за школску 2016/2017 годину

Истраживање – заинтересованост родитеља и ученика за ђачке униформе

Доношење одлуке о ђачком динару за школску 2016/2017 годину

Разно

Пре него што је започела седница Савета родитеља, родитељ Саша Бугарски је тражио реч и уложио примедбу да Савет родитеља у овој школској години није ни конституисан јер је ово прва седница.

Секретар школе Мирослава Урошевић објаснила је да је Савет родитеља саветодавно тело које треба да оствари сарадњу између школе и родитеља. Чланови Савета родитеља се бирају сваке године, могу се мењати, а могу остати исти, без ограничења. Пошто су изабрани сви представници, може да се изврши конституисање, али и када се то одмах не учини, рад Савета родитеља се неће довести у питање јер је његов циљ остварење сарадње и саветодавног односа са школом.

Родитељ Миленко Радановић је читао Пословник о раду и тражи да се Савет родитеља ипак конституише.

Констатујемо да је Савет родитеља за школску 2016/2017 годину конституисан.

Председник Савета родитеља Наташа Живанчевић је прочитала дневни ред. 40 родитеља се слаже са дневним редом, 2 родитеља је против. Дакле, констатује се да је дневни ред усвојен.

На седници Савета родитеља, по тачкама дневног реда закључено је следеће:

Директор школе, Жарко Мушицки је обавестио родитеље да је школа спремна за нову 2016/2017 школску годину. Документи су предати и усвојени у законском року. Припремљени су дневници и програм рада. Школско двориште је уређено. Остало је још да се направи летња салетла. У току је куповина нових школских столица, 60 комада. Што се тиче наставног кадра, заступљеност је 100%.

Директор школе Жарко Мушицки обавестио је родитеље да је претходна 2015/2016 школска година била успешна школска година. Ученици су остварилии високе пласмане на разним такмичењима. На завршном испиту остварили су веома високи пласман, треће место. Сви ученици завршне године су уписани у средње школе.

По спроведеном гласању, Савет родитеља је једногласно усвојио Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину.

Родитељ Саша Бугарски је поставио питање ко је донео одлуку о спровођенју екскурзија и шта ће бити са децом која не иду на екскурзију? Директор школе је појаснио да се за ниже разреде спроводи школа у природи и да је она планирана у плану рада школе. Сваки разред има план и програм рада за школу у природи. Ученици који не иду у школу у природи редовно похађају наставу. За одлазак у школу у природи одлуку доносе учитељи. За више разреде спроводе се једнодневни излети који нису обавезни и који се спроводе у ненаставне дане. Екскурзије се више не спроводе.

Примедба једног од родитеља је да би требало Савет родитеља да се пита о спровођенју екскурзија јер Савет родитеља има одговорност када деца иду на екскурзију. Међутим, то ипак није тако. Секретар школе Мирослава Урошевић је објаснила да школа нема предвиђена средства за организовање и плаћање наставе у природи и излета јер та средства обезбеђују родитељи, а што је неопходан услов за покретање поступка јавне набавке. Имајући у виду да нису усаглашени Правилник Министарства просвете и Закон о јавним набавкама када су у питању путовања ученика, родитељи потписују уговор непосредно са туристичком агенцијом и преузимају обавезу плаћања, а школа са туристичком агенцијом потписује уговоре о безбедности ученика. На тај начин су регулисане све обавезе туристичке агенције и безбедност ученика је тиме регулисана.

Савет родитеља може да се определи за једну туристичку агенцију која је проверена и којој поклања поверење. Савет родитеља је одабрао Елит турс. Организатори школе у природи су родитељи и родитељи склапају уговор са туристичком агенцијом директно. Родитељи својим потписом потврђују да ће платити уговорени износ, а школа са туристичком агенцијом потписује уговор о безбедности деце. Директор је објаснио да то што је Савет родитеља одабрао Елит турс не значи да било ко од родитеља не може да се лично ангажује и да донесе понуде од још небројено агенција за свој разред.

Родитељи су износили своја искуства везано за организацију и спровођење школе у природи и излета, у вези цена, договора, планирања итд.

Родитељ Милош Ћурувија је појаснио присутним родитељима да туристичке агенције сада добијају лиценце за рад и да свако путовање морају да осигурају и да свака агенција која је лиценцирана мора да изврши путовање које је уговорила.

Савет родитеља предлаже да се оформи група од неколико родитеља која ће одабрати још једну или више туристичких агенција од којих ће се убудуће тражити понуде за путовања. Групу чине следећи родитељи: Поповић Желимир, Милош Ћурувија, Пјевач Звонимир, Маријана Радуловић, Славојка Милошевић и Александра Дамјановић. Директор је предложио да се састану у четвртак 13.10. у 17часова и предлог је прихваћен.

Представник родитеља VIII1 је поставио питање у вези одласка деце на излет. Разредни старешина им је разредни тек од ове школске године и у складу са законом не може да води ученике на излет. Директор је рекао да се представник родитеља обрати њему лично и да ће проверити о чему се ради и какве су могућности.

Директор школе је упознао родитеље да је покренута иницијатива за увеђење школских униформи. Град је имао добру вољу да за то одвоји одређена средства али је било постављено пуно питања која су остала без одговора и пројекат још није кренуо у реализацију. Сугерисано је да се, осим о социјалном аспекту увођења ђачких униформи, размишља и о безбедносном аспекту у смислу обележја и припадности одређеној школи.

Још увек се не зна како би униформе изгледале, да ли би имале амблем, да ли би се носиле кући, да ли би ученици имали једну или више униформи, колико би коштале, ко би их набављао... Наведено је да је основни циљ увођења униформи у школе припадност установи. Директорима је сугерисано да анкетирају родитеље. Донет је закључак да ће представници родитеља анкетирати родитеље из својих оделења на родитељском састанку поводом тромесечја и да ће резултате саопштити на следећем састанку Савета родитеља.

Председник савета родитеља Наташа Живанчевић је изнела предлог школе са актива директора да износ ђачког динара буде 400 динара, као и ранијих година, од чега се одваја 50 динара за Црвени крст, 50 динара за Дечији савез, 150 динара за естетско уређење школе, за библиотеку 100 динара и за информисање родитеља 50 динара. Савет родитеља је усвојио предлог.

Под тачком разно је предложено да се записник са састанака Савета родитеља објављује на сајту школе и то у року од 10 дана. Савет родитеља прихвата предлог и доноси одлуку да то буде тако.

Покренуто је питање закључавања школског дворишта у циљу безбедности деце. Мишљења су различита од тога да је то за децу безбедније, до тога да је то ограничавање слободе. Ученици су увек школску ограду прескакали и ломили је и то ће радити и убудуће била она откључана или закључана. Има много деце са различитим потребама и понекад је неопходно да изађу из школског дворишта. Дилема је да ли деци забранити излазак из школе или не? Један од родитеља је напоменуо да је немогуће било коме, па и деци ограничити кретање, то је чак и противзаконито. Деца најчешће излазе из школског дворишта да би купила ужину. Директор каже да у оквиру школе постоји кантина али њен капацитет није довољан да опслужи све заинтересоване ученике у току једног одмора. Нека деца имају посебне потребе везане за здравље и исхрану и тешко је све то подмирити. Директор је напоменуо да је град поново покренуо пројекат увођења евиденционих картица за ученике наше школе. Картице служе за евидентирање улазака и излазака ученика из школе односно школског дворишта. Биће постављена два улазна пункта, електронске браве ће пропуштати по једног ученика. Улазни пунктови ће бити наткривени и испред ће бити постављене клупе. Још се не знају детаљи око самих картица, али и то ће се ускоро знати.

Донет је закључак да ће представници родитеља анкетирати родитеље уз свог оделења на родитељском састанку поводом тромесечја да ли су за то да се школско двориште закључава и да ће резултате саопштити на следећем састанку Савета родитеља.

Под тачком разно директор је пренео да је завршен избор агенције за обезбеђење и да од првог дана школске године све добро функционише. Родитељи су изнели своја искуства са родитељима из разреда од негодовања због повећаног износа који треба да се уплати за обезбеђење, до тога да родитељи сматрају да немају информације о радном времену радника обезбеђења, њиховим дужностима и овлашћењима. Предложено је да директор поново контактира директора агенције за обезбеђење који се током склапања уговора обавезао да ће обавестити све родитеље о начину рада агенције и да ће се сам побринути о наплати и да га на то подсети. Директор се слаже.

Директор је Савету родитеља поднео извештај о свом раду који је Савет родитеља прихватио.

Покренуто је питање организације разних предавања о чему је раније било речи и договорено је да се то уврсти у дневни ред за следећи састанак Савета родитеља.

Седница је завршена је у 20:05 часова.

ЗаписничарПредседник Савета родитеља

Татјана Тураи Наташа Живанчевић
Похожие работы:

«4 курс (9) – 106 группа (летняя сессия) Работу выполнил: Ф.И.О._ группа _САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА Письменные задания I. Read, translate the text and answer the questions (Прочитайте, п...»

«Биополимеры — класс полимеров, встречающихся в природе в естественном виде, входящие в состав живых организмов: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды. Биополимеры состоят из одинаковых (или разных) зве...»

«Барсукова Алина 6 "А" класс 12 лет Номинация "Лучший прозаический текст" Тема текста: "Человек луны" ГБОУ СО "Школа-интернат АОП №3 г. Саратова" Адрес школы: 410002, г.Саратов, ул. Соляная, 32.ЧЕЛОВЕК ЛУНЫ фэнтези Осторожно! Ты же помял все амбикусы!Что? Какие амби? Какие куксы? Где я? От резкого света мои гла...»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАСТОЯЩИЙ МИР ТУРЕЦКОГО ГОСТЕПРИИМСТВАОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЕЛЕ /СИСТЕМА ULTIMATE ALL INCLUSIVE "ВСЕГДА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" Название :CRYSTAL WATERWOLRD RESORT & SPA Категория :5 ***** Адрес :Белек/Богаскент/Мевки-Серик/АНТАЛЬЯ Телефон :+ 90 242 777 0 777 Фа...»

«группа № 9мама Семейкина МатвеяТВОРОЖЕННЫЕ ШАРИКИ Творог200 г. Яйцо2 шт. Сахар1 ст. Мука2,5 ст. Соль0,5 ч.л. Сода, гашеная уксусом0,5 ч.л. Сахарная пудраСпособ приготовления: Творог растереть, добавить яйца, сахар, соль, соду. Добавит...»

«Перечень практических навыков.Уметь показать и назвать латинские термины: Тело позвонка Дуга позвонка Верхняя позвоночная вырезка Нижняя позвоночная вырезка Позвоночное отверстие Остистый отросток Поперечный отросток Верхний суставной отросток Ни...»

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. № п/п Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.