WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ДНИЕ ЖЗІ ТАРИХЫ Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі». 1. Ежелгі Македонияда монархиялы билікті ныайтан бірінші ...»

ДНИЕ ЖЗІ ТАРИХЫ

Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі».

1. Ежелгі Македонияда монархиялы билікті ныайтан бірінші патша:

A) Перикл

B) Аристофан

C) ІІ Филипп

D) Солон

E) А.Македонский

2. осзендегі ркениетті негіздеушілер:

A) Финикиялытар

B) Ассириялытар

C) Кушандытар

D) Шумерліктер

E) Хеттер

3. Египеттегі «лемні жеті кереметіні» бірі:

A) Мысыр пирамидасы

B) Семирамида аспалы баы

C) Родос алыбы

D) Эфес ибадатханасы

E) Галикарнас мавзолейі

4. І Петрге лы император атаын берген жоары мемлекеттік орган

A) Боярлар думасы

B) Приказдар жйесі

C) Мемлекеттік Дума

D) Сенат

E) Коллегия

5. Аартушылы дуіріні негізін алаан философ:

A) И.Г.Гердер

B) И.В.Гёте

C) Ж-Ж.Руссо

D) Ш.Монтескье

E) Дж.Локк

6. «Мемлекет ішінде мемлекет» атанан ерекше рылым

A) Отстік Африка компаниясы

B) Ост-нді компаниясы

C) Аылшын кпестері компаниясы

D) Вест-нді компаниясы

E) Мскеу компаниясы

7. лттар Лигасыны мандатымен Жапонияа басаруа берілген Германия отарындаы аралдар

A) Померания, Хайнань

B) Того, Гавайя, Мальдив

C) Камерун Мадагаскар, Канар

D) Каролин, Маршалл, Мариан

E) Фолкленд, Сардиния, Корсика

8. Муссолиниді Римге арсы жорыы йымдастыран мерзімі:

A) 1920 жылы

B) 1921 жылы

C) 1922 жылы

D) 1918 жылы

E) 1919 жылы

9. Б.з.б. IV асырда содылар, бактриялытар, сатар ерлікпен кресті:

A) Парсылара арсы

B) Монолдара арсы

C) Рим скеріне арсы

D) Грек-македондытара арсы

E) ытайлара арсы

10. Орта асырдаы Франция короліні иелігі аталды:

A) Барщина

B) Натуралды шаруашылы

C) Домен

D) Поместье

E) Феод

11. Ежелгі нділіктерді е ертедегі жне клемді жыр-дастандары:

A) « Осирис туралы миф», «Энеида»

B) «Синухетті хиаясы», «Илиада»

C) «Махабхарата»,«Рамаяна»

D) «Шахнама», «Ману задары»

E) «Жартастаы жазу», «Авеста»

12. лы Моолдар мемлекетіні негізін салушы:

A) мір Темір

B) Бабыр

C) Шыыс хан

D) Акбар

E) Батый

13. 1942 ж. бірінші ядролы реактор салып, онда тізбектегі ядролы реакцияны бірінші болып жзеге асыран физик:

A) З. Фрейд

B) Н. Бор

C) П. Кьюри

D) Ферми-Дирак

E) В. Кандинский

14. 1987 ж. орта жне ыса ашытытаы зымырандарды жою туралы келісімге ол ойандар:

A) Дж. Картер мен М.Горбачев

B) Б.Клинтон мен М.Горбачев

C) Дж. Картер мен Л.Брежнев

D) Р.Рейган мен М.Горбачев

E) Д.Кеннеди мен Н.Хрущев

15. Екінші дниежзілік соыста бейтараптыын сатаан Еуропалы мемлекет:

A) Болгария

B) Португалия

C) Италия

D) Дания

E) Швейцария

16. Жапония Тыны мхитта стемдік рды:

A) 1950 ж. дейін

B) 1946 ж. дейін

C) 1952 ж. дейін

D) 1942 ж. дейін

E) 1945 ж. дейін

17. 1914 ж. 4 тамызда Германия басып кірген ел:

A) Польша

B) Франция

C) Ресей

D) Жапония

E) Италия

18. 1918 ж. Жапониядаы «кріш бліншілігі» озалысыны негізгі шыу себебі:

A) Жер сілкінісінен кейінгі болан бліншілік

B) Каноэ кіметіне арсы наразылы

C) Кріш баасыны арзандауы

D) Ашыан трындарды кшелерге шыып кріш амбаларын иратуы

E) Шаруаларды кріш алаптарындаы ауыр трмысы

19. Мтінде неміс халына арнап сз сйлеген тарихи тланы анытаыз:

«... Біз жне пруссиялы тж бойынша, Бізді рпатарымыз император титулын алып жреміз... Бізге жне Бізді рпаымыза императорлы жолда дай кмектессін... лтты глдену, бостанды жадайында артсын». Версальдаы бас птерде берілді. 17 атар 1871 ж.

A) IV Фридрих Вильгельм

B) Фридрих Барбаросса

C) Виктор Эммануил

D) Вильгельм І

E) Вильгельм ІІ

20. Мтіндегі Мемлекеттік Кеесте сйлеген тарихи тланы анытаыз:

«...Мемлекеттік Кеесті арауына тскен шаруалара бостанды беру ісі Ресей шін мірлік мселе деп санаймын, бл оны кш-уатыны дамуына сер етеді...».

A) І Александр

B) ІІ Николай

C) ІІ Александр

D) І Павел

E) І Николай

Нсау: «Сізге бір немесе бірнеше дрыс жауабы бар тест тапсырмасы беріледі».

21. Египеттік жазуа тн ымдар:

A) папирус

B) деванагари

C) иероглифика

D) иероглиф

E) петроглиф

F) таба суреттер

G) санскрит

H) сына жазу

22. VII асырда Жапонияда е жоары билік пен барлы жер иелігі олында болды

A) Ронинні

B) Микадоны

C) Бусилерді

D) Сеэнні

E) Сегунны

F) Самурайларды

G) Даймені

H) Сарациндерді

23. Аттикада демостара кірді:

A) байлар

B) шонжарлар

C) кедейленгендер

D) саудагерлер

E) егіншілер

F) илоттар

G) олигархтар

H) абыздар

24. Императорын Кк тіріні лы деп есептеген мемлекет

A) Лаос

B) Монголия

C) Жапония

D) Тайланд

E) Непал

F) Бирма

G) Корея

H) ытай

25. «Жаа Атлантида» ебегіні авторы:

A) Д.Дальтон

B) Т.Шванн

C) М.Фарадей

D) Ф.Бэкон

E) Г.Лейбниц

F) М.Ломоносов

G) И.Ньютон

H) Р.Майер

26. 1875 жылы Мысыр монархынан Суэц каналын сатып алан ел:

A) АШ

B) Норвегия

C) Германия

D) Швеция

E) Италия

F) Шотландия

G) Англия

H) Голландия

27. 1934 жылы 27 шілдеде Халыты майдан ру туралы пактіге ол ойандар

A) Консерваторлар

B) Республикашылдар

C) Демократтар

D) Коммунистер

E) Социалистер

F) Радикалдар

G) Либералдар

H) Демократтар

28. 1948 жылды 1 атарында Италияда абылданды

A) Туелсіздік туралы за

B) Сайлау ткізу туралы за

C) Еуро одаа кіру туралы за

D) Жаа Конституция

E) Білім туралы за

F) Жерді мемлекет меншігіне алу туралы за

G) Мемлекеттік рылыс туралы референдум

H) Республика болып жарияланды

29. ндістаннан аып тетін зендер:

A) Брахмапутра

B) Чиндуин

C) Иравади

D) Мехонг

E) Ганг

F) Хуанхэ

G) Пинг

H) ндітан

30. Орта Азиядаы ірі ортаасырлы алалар

A) Термез

B) Багдад

C) Бадиян

D) Дели

E) Дамаск

F) Самаран

G) Тегеран

H) ргеніш

31. Римні рухани мдениетіні жетістігі(-тері):

A) Демокрит 300-ге жуы шыарма

B) Вергилий «Энеида»

C) Цицерон 800-ден астам трактат

D) Гомер «Одиссея»

E) Эсхил 70-тен астам трактат

F) Эмпедокл «Жануарларды пайда болуы»

G) Гораций «жз жылды ойын» леі

H) Аристофан «стар»

32. ХVІІІ асырды І ширегінде І Петр жргізген реформалар

A) Отарларды игеру реформасы

B) Сауда реформасы

C) Шіркеу реформасы

D) Халы санаы реформасы

E) скери реформа

F) Басару жне кімет органдары реформасы

G) Сайлау реформасы

H) Аша реформасы

33. Жапониядаы ХVII асырды соынан бастап алыптасан принцип:

A) батысты билік- шыысты техника

B) шыысты техника-батысты мораль

C) шыысты мораль-батысты техника

D) батысты шіркеу - шыысты мораль

E) шыысты сауда-батысты техника

F) батысты философия- шыысты техника

G) шыысты медицина-батысты техника

H) шыысты ылым - шыысты мораль

34. ХІV-ХV. Кіші Азиядаы жне Баландаы барлы византиялы ауматарды жаулап алан мемлекет

A) Италия корольдігі

B) Австро-Венгрия империясы

C) Ресей империясы

D) Венеция корольдігі

E) Сардиния корольдігі

F) Румыния

G) Осман империясы

H) Ганза одаы

35. 1924 жылы Англиядаы алашы лейбористтік кіметті басарды:

A) Макдональд

B) Ллойд-Джордж

C) Уоррен

D) Гувер

E) Аcквит

F) Чемберлен

G) Вильсон

H) Керзон

36. 1947 жылы КСРО экономикасында болан згерістер

A) Ты игеру басталды

B) Аша реформасы енгізілді

C) Табии байлытарды игеру тотады

D) Карточкалы жйе жойылды

E) Баа ш есе сті

F) Темір жолдар салу тотады

G) Шетелдік аржы экономика келінді

H) жымдастыру басталды

37. Византия оамында димдер деп аталан саяси партиялар ішінен ерекше ошауланандары

A) Ника

B) Уакф

C) Номисма

D) Аллод

E) Тривиум

F) Василевс

G) Венеттер

H) Прасиндер

38. 1878 жылы 3 наурызда Сан-Стефанодаы бітім шартыны шешімі:

A) Болгария жартылай азатты алды

B) Карс, Ардаган, Баязет, Батуми алалары Ресейге берілді

C) Англия Кувейт портын басып алды

D) Добруджа Румынияа тті

E) Серб, Румын халытары тріктерден азат етілді

F) Англия мен Франция Африканы блісті

G) Италия Тунисті басып алды

H) Баязит Тркияа берілді

39. 1941 жылы наурызда АШ конгресі бекіткен за

A) Юнг заы

B) Дауэс жоспары

C) Челмосфорд заы

D) Лендлиз туралы

E) Лендік заы

F) МаккарэнВуд

G) Тафта-Хартли заы

H) Лизинг туралы

40. нді лтты конгресс сынан реформалар

A) Жмыс уаытын зарту

B) зін-зі билеу

C) Алым-салыты азайту

D) Ереуілдерге жол бермеу

E) зіндік нім шыару

F) Тз ндіруды тотату

G) нім баасын сіру

H) Жазалауды тотату
Похожие работы:

«1. Предметы, используемые в деятельности бюджетного учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с ОКОФ в бюджетном учете, отражаются в составе:а) материальных запа...»

«Безударные гласные У школы большая г.ра. Весь день на г.ре т.лпа д.тей. Все спешат съехать с г.ры. Вот андрей и с.бака пушок сели в сани. Стр.лой летят санки по льду. Собаке страшно. Детям см.шно и вес.ло. Какое правило надо вспомнить, чтобы...»

«"Путешествие в сказочную страну"                                                      Цель занятия: Учить детей правильно выполнять танцевальное            движение ("Распашонка"), уважительно и терпеливо      ...»

«Доронин Михаил Павлович, известный коми поэт, член Союза писателей СССР // Кто есть Кто в Сыктывдинском районе / Александр Сугоров. Выльгорт, 2016. С. 44. Доронин Михаил Павлович (04.09.1902 – 13.12.1939) // Писатели и поэты земли Сыктывдинской : комплект из фотографий / [сост. Е....»

«Цены на ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ путевки в санаторий Россияс 01 октября по 24 декабря 2014г. Стоимость указана на человека (проживание, 3-х разовое питание (заказное меню или "шведский стол"), посещение ЛОК АкваВитаТ...»

«85725000 группа ПЕТРОДИЕТ 198095 Санкт-Петербург, ул. М. Говорова 35 тел/факс: +7 (812) 337-23-11 e-mail: sales@petrodiet.ru www.petrodiet.ruПРАЙС-ЛИСТ НА 2017 г. цены действуют с 01.07.2017 Срок   ставка НДС Цена за единицу продукции (рубл.) годН а и м е н о в а н и е Фасовка зтрности      Шо...»

«ГКУ СО "Фонд имущества Свердловской области" по поручению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, в рамках реализации протокольных мероприятий региональной рабочей группы по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года плани...»

«Упражнения на тему "Present Simple" 5 класс Допишите вопросы, используя глаголы в скобках. Do you play chess (play chess) every Monday? Yes, we play chess every Monday. _(run) every Sunday? Yes, they run every Sunday....» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.