WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Вказівка: Проаналізувати відеоролик на тему: «Добування амоніаку в лабораторії», що знаходиться за адресою.. Зібрати прилад для добування амоніаку в лабораторії. ...»

Вказівка: Проаналізувати відеоролик на тему: «Добування амоніаку в лабораторії», що знаходиться за адресою …. Зібрати прилад для добування амоніаку в лабораторії. Передбачити, чи розчиняється амоніак у воді. Використати матеріал таблиці та записати ваші спостереження. Сформулювати висновки.

Хід роботи

№ Що робили? Що спостерігали? Рівняння реакцій в молекулярному, повному і скороченому вигляді. Висновки

Добування амоніаку і вивчення його фізичних властивостей

Добуваємо амоніак нагріванням суміші кальцій гідроксиду і хлориду амонію у пробірці.

Збираємо амоніак в пробірці дном… Розпушення реакційної суміші.

Утворення туману.

Індикаторний папірець забарвлюється в синій колір.

Про виділення якого газу свідчать спостереження?

Напишіть рівняння реакції:

Ca(OH)2 + NH4Cl   =   CaCl2 + NH3 + H2O

Фізичні властивості амоніаку: безбарвний газ, амоніак легший за повітря, тому суха пробірка – приймач знаходиться дном догори.

Mr(NH3) = 17

= 17/29 =0,586

Вивчення хімічних властивостей амоніаку

1. Розчинення амоніаку у воді. Вивчення кислотно-основних властивостей водного розчину амоніаку.

2. Взаємодія з кислотами. Знявши з газовідвідної трубки приладу пробірку,  поміщаємо її в хімічний стакан з водою.

Забираємо із стакану пробірку і в утворений розчин додаємо фенолфталеїн.

В стакан с водним розчином амоніаку в присутності фенолфталеїну вливають 1мл розчину сульфатної кислоти Пробірка заповнюється водою.

Розчин набуває малинового кольору. Написати рівняння реакції, назвати утворену сполуку:

NH3 + H2O     NH4OH

2NH4OH + H2SO4  = (NH4)2SO4  + 2H2O

2NH4OH + 2H+ + SO42-  =  2NH4+ + SO42- + 2H2O

NH4OH + H+ = NH4+ + H2O Амоніак добре розчинний у воді. Продукт взаємодії амоніаку с водою називається гідроксид амонію. Відноситься до класу основ. Механізм утворення хімічного зв’язку в катіоні донорно-акцепторний. Тип реакції сполучення.

Чому зникло забарвлення розчину?

Назва продукту взаємодії гідроксиду амонію із сульфатною кислотою сульфат амонію. До якого класу належить продукт реакції ?(сіль)

Тип реакції обміну.

3. Окисно-відновні властивості амоніаку На основі електронного балансу написати рівняння реакції, вказати окисника та відновника:

а) Горіння амоніаку без каталізатора

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

б) Горіння амоніаку в присутності каталізатора

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

Які речовини утворюються в процесі горіння амоніаку:

а) без каталізатора;

б) з каталізатором ?

Висновок: в ході дослідження ми навчилися добувати амоніак в лабораторії, ознайомилися з його фізичними та хімічними властивостями, а саме, встановили, що водний розчин амоніаку проявляє основні властивості, добре розчиняється у воді, взаємодіяє з кислотами, виступає відновником в окисно-відновних реакціях.

Запитання:

Поясніть, чому амоніак не можна збирати методом витіснення води?

Дайте оцінку розчинності амоніаку порівняно з азотом.

Встановити причину появи у розчині амоніаку йонів амонію.

Відповіді:

Амоніак добре розчиняється у воді.

Амоніак краще розчиняється у воді, ніж азот, за рахунок утворення водневих зв’язків між молекулами амоніаку і води.

Вода належить до слабких електролітів окремі її молекули дисоціюють у на Гідроген-катіон Н+ і гідроксид-аніон ОН-. У процесі розчинення в ній амоніаку Гідроген-катіон приєднується до Нітрогену за рахунок наявної в ньому вільної пари електронів. Утворюється позитивно заряджений амоній-катіон.
Похожие работы:

«Технологическая карта внеклассного мероприятия Тема: “Travelling: London or New York?”Класс: 6 класс Цель: Формирование образовательных компетенций (информационных, коммуникативных, рефлексивной др.) учащихся 6 класса в ходе раб...»

«КАТЕГОРИЯ КАМНЯ ВАЛУН № Наименование камня расцветка Параметры камня Цена за тонну с доставкой в Москву и МО1.1 Валун Эльбрус 1-3 метра 7500руб1.2 Валун Эльбрус степняк 1-3 метра 7000руб1.3 Валун мрамор (розовый пион) 1-3 метра 20 000руб1.4 Валун Змеевик тёмно-зелёный 1-3 метра 5500руб1.5 Валун Змеевик светло-зеле...»

«Программа разработана на основе Рабочих программ "Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы., 12-е издание, переработанное,М.: "Просвещение", 2011 ФГОС: основное общее образование. -М.: Просвещение, 2008 П...»

«Утвержден Приказом Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" от 01 декабря 2016 года,№ 216 20955000ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ КАСПИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ ПО КАПИТА...»

«Выпускной в подготовительной логопедической группе"Незнайка в Солнечном городе" Звучит музыка из мультфильма "Незнайка в Солнечном городе" (дети за занавесом) Ребенок Хоть поверь, хоть сомневайся Есть чудесная страна, Не найти ее на карте До того она мала И живут в стр...»

«Неазначальная форма дзеясловаЯкія ўласцівасці характэрны для пачатковай формы дзеяслова: Мае суфіксы –ць, -ці, -чы; Не з’яўляецца членам сказа; Мае трыванне; З’яўляецца зваротным/незваротным, пераходным/непераходным;Вызначце пачатковыя формы дзеясловаў: Вяртацца; Вярцецца; Верціцца; Вярцець; Вяртаць...»

«ОРУЖИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА РОССИЙСКОЙ АРМИИ Вариант 1 При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного правильного ответа. Оценка за выполнение заданий выставляется следующим образом: за 5 правильных ответов – оценка "отлично", за 4 – "хорошо", за 3 – "удовлетворит...»

«Комментарии к аудио-примерам Как известно, главная тенденция рок-музыки – расшатывание метрической устойчивости (замена опоры с сильной доли на слабую и пр.), что создаёт эффек...»

«Этот отчёт взят c сайта http://access.avorut.ruСкачать готовую базу данных access "Музыкальные записи" Пароль для базы данных "Музыкальные записи"Курсовая база данных "Музыкальные записи" создана в access...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.